เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)พังงา ตั้งจุดตรวจคุมเข้ม "แรงงานต่างด้าว" ป้องกันลักลอบเข้าเมือง


23 ธ.ค. 2563, 19:13พังงา ตั้งจุดตรวจคุมเข้ม "แรงงานต่างด้าว" ป้องกันลักลอบเข้าเมือง
เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.63 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่บริเวณด่านตรวจความมั่นคงบ้านทับกำ ม.4 ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ภายใต้การอำนวยการของ ว่าที่ร้อยเอก พงศ์ศักดิ์ เวทยาวงศ์ นายอำเภอตะกั่วป่า พร้อมชุดเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธร 20 สภ.ตะกั่วป่า ชุด จราจร สภ.ตะกั่วป่า ปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอตะกั่วป่า สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ตะกั่วป่า ที่ 7 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราความสงบเรียบร้อย ตั้งจุดตรวจผู้สัญจรทั้งรถยนต์ จักรยานยนต์ เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าว และยังเป็นจุดตรวจคัดกรองอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิค-19 เพื่อสกัดกั้นทำให้จังหวัดพังงายังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัส โควิค-19 กระทั่งจนทุกวันนี้พร้อมทั้งความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่ที่เฝ้าระวังป้องกันตัวเองโดยการสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน

 

  

ทางด้าน นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พลตำรวจตรีมนต์ชัย ศรีประเสริฐ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านระบบ VCS จากห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน ทั้งนี้ได้เชื่อมสัญาณไปยังอำเภอทุกอำเภอผ่านระบบ DOPA Channel เพื่อรับทราบข้อสังการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ จากการตรวจพบมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และพบผู้ติดเชื้ออีกหลายจังหวัด


 

ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้อจากจังหวัดสมุทรสาคร ดังนั้นเพื่อเป็นการสกัดกั้นไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคเพิ่มขึ้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งการให้ทุกจังหวัดดำเนินการสอบสวนโรคตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยแสกนทุกหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อตรวจหาผู้ติดเชื้อ โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางเข้ามาอยู่ใหม่ และรณรงค์ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเป็นประจำเมื่อออกนอกบ้าน ล้างมือบ่อยๆ และรักษาระยะห่าง สำหรับแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในพื้นที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัด ออกสำรวจข้อมูลแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ และห้ามไม่ให้เจ้าของสถานประกอบการเคลื่อนย้ายแรงงานออกนอกพื้นที่ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้สั่งการให้ทุกอำเภอจัดเตรียมสถานที่สำหรับกักตัวกรณีพบผู้ติดเชื้ออำเภอละ 1 แห่ง ส่วนการจัดงานประเพณี เช่น งานแต่งงาน งานศพ สามารถจัดภายใต้มาตรการป้องกันโรค ส่วนงานเฉลิมฉลองต่างๆ อาทิ งานเคาดาวน์ปีใหม่ สวดมนต์ข้ามปี งานวันเด็ก ให้ชะลอไว้ก่อน ทั้งนี้ผู้ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่ที่พบการระบาดของโรค สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อได้ที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งฟรี


Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.