เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดหน่วยไตเทียมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษาแห่งใหม่ โรงพยาบาลตะกั่วป่า


18 ธ.ค. 2563, 12:54นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดหน่วยไตเทียมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษาแห่งใหม่ โรงพยาบาลตะกั่วป่า
เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายแพทย์นเรศ ฤทธิ์ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดหน่วยไตเทียมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษาแห่งใหม่ โรงพยาบาลตะกั่วป่า โดยมีนายสุรัตน์ ตันติทวีวรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะกั่วป่า นายอติเทพ จินดา สาธารณสุขอำเภอตะกั่วป่า นางวัลลภา ธีระสานต์ ประธานกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพังงา(วิสาหกิจเพื่อสังคม) ดร.ชาตา บุญสูง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ซึ่งในปัจจุบันอำเภอตะกั่วป่า มีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังมากกว่า 361ราย และอยู่ในระยะที่ 5 (ระยะสุดท้าย) ประมาณ 125 ราย ซึ่งได้เข้าสู่การล้างไตแล้วประมาณ 114 ราย ประกอบด้วย การล้างไตด้วยเครื่องไตเทียมประมาณ 60 ราย และล้างไตทางช่องท้องประมาณ 54 ราย

 

 โดยขณะนี้โรงพยาบาลตะกั่วป่ามีเครื่องฟอกไตเทียมเพียง 6 ยูนิต สามารถทำการฟอกไตด้วยเครื่องฟอกไตเทียมให้แก่ผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคไตเรื้อรังที่อยู่ในระยะที่ 5 (ระยะสุดท้าย) ประมาณสัปดาห์ละ 20 รายเท่านั้น ซึ่งไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง ผู้ป่วยดังกล่าวจึงต้องไปฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียมในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนตามจังหวัดต่างๆ ทำให้ผู้ป่วยมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น บางรายตัดสินใจไม่รับการบำบัด ทำให้สูญเสียโอกาส คุณภาพชีวิตลดลง เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โรงพยาบาลตะกั่วป่า จึงได้ขยายหน่วยไตเทียมขึ้นอีก จำนวน 4 ยูนิต งบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างหน่วยไตเทียม คิดเป็นเงิน 3,980,440 บาท ซึ่งการขยายหน่วยไตเทียมในครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือของผู้มีจิตศรัทธาที่เข้าร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี โรงพยาบาลตะกั่วป่าเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา จำนวน 5741,181 บาท และเงินบริจาคกองทุนไตเทียม จำนวน 1,900,000 บาท พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนระบบการผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จากนายปิติ บุญสูง จำนวน 1,840,000 บาท โดยมีเป้าหมายคือ ช่วยให้ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงสามารถเข้าถึงบริการดูแลรักษา ลดการเดินทางไปยังโรงพยาบาลห่างไกล ช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


ทางนายสุรัตน์ ตันติทวีวรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะกั่วป่า กล่าวว่า สำหรับการดำเนินงานหน่วยไตเทียมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษาแห่งใหม่ โรงพยาบาลตะกั่วป่า เกิดขึ้นจากการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคเงินเพื่อขยายหน่วยไตเทียมขึ้น โดยภายในหน่วยไตเทียมฯ เปิดให้บริการผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 10 ยูนิต ตั้งอยู่ชั้น 1 อาคารบุญสูง โรงพยาบาลตะกั่วป่า ซึ่งปัจจุบันในจำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษากว่าร้อยละ 70 เป็นผู้ป่วยอายุรกรรม ซึ่งเป็นโรคเรื้อรัง โดยผู้ป่วยเรื้อรังเหล่านี้ 1 ใน 3 เป็นผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ซึ่งการรักษาวิธีหนึ่งเพื่อยืดอายุผู้ป่วย คือ ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยเฉลี่ยผู้ป่วยที่ต้องไปฟอกเลือดจำเป็นต้องได้รับการล้างไตสัปดาห์ละ 2 – 3 ครั้ง ซึ่งเป็นความลำบากของผู้ป่วยและญาติในการเดินทาง เนื่องจากต้องเสียทั้งเงินและเวลา และที่สำคัญสภาพจิตใจของผู้ป่วยและสมาชิกในครอบครัวอาจท้อแท้ และสิ้นหวังอีกด้วยทั้งนี้ ขอชื่นชมโรงพยาบาลตะกั่วป่า ที่ได้ขยายหน่วยไตเทียมของโรงพยาบาล ให้บริการผู้ป่วยโรคไตและบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเพิ่มมากขึ้น ถือเป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ไปอีกขั้นและขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาคทุนทรัพย์ขยายหน่วยไตเทียมแห่งนี้ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าและใกล้เคียงได้รับบริการทางการแพทย์อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีคุณภาพมากขึ้นต่อไป


Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.