วันที่ 18 เม.ย. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"ชาวลพบุรี" ร่วมทำบุญอายุวัฒนมงคล "พระราชวิสุทธิประชานาถ" เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ อายุวัฒนะมงคลครบรอบ 67 ปี


9 ธ.ค. 2563, 13:23"ชาวลพบุรี" ร่วมทำบุญอายุวัฒนมงคล "พระราชวิสุทธิประชานาถ" เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ  อายุวัฒนะมงคลครบรอบ 67 ปี
เมื่อเวลา 09.09 น. ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563  ณ  มณฑลพิธี พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ ตำบลห้วยโป่ง  อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี    นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีคนใหม่ พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดลพบุรี   เป็นประธานในพิธี ทำบุญอายุวัฒนมงคล  พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ)  เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ  อายุวัฒนะ มงคลครบรอบ 67 ปี  ประธานฝ่ายสงฆ์  โดยมี   ศาสตราจารย์ ดร. พระพรหมบัณฑิต น(ประยูร มีฤกษ์ ฉายา ธมฺมจิตฺโต) เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, กรรมการมหาเถรสมาคม พร้อมด้วยพระเทพเสนาบดี  เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี   พระราชาสารสุธี  ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี(ธรรมยุต)และพระครูภัทรปัญญาวุธ  ประธานมูลนิธิพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณณภูมิ  กล่าวรายงานความเป็นมา    

 เวลาต่อมา ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารแท่นประดิษฐานพระพุทธ ลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ และพิธีเททองหล่อพระสมโภชพระพุทธ ลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ 89 ปาง จะประดิษฐานเอาไว้  ณ  พระพุทธฐานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ   ตำบลห้วยโป่งอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี  ให้ศานิชล กราบนมัสการ ในพิธีได้เททองหล่อ สมเด็จสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร สมเด็จสังฆราชองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์     เวลาต่อมาเมื่อเวลา 12.30 น  ได้มีวิธี ทอดผ้าป่าสามัคคี    


เวลาต่อมา พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ)  กล่าวสัมโมทนียกถา  อนุโมมนา  ได้มี พิธีถวายน้ำสรง พระราชวิสุทธิประชานาถ
ในวาระอายุวัฒนมงคลวันเกิด  ได้มีนายประทวน  สุทธิอำนวยเดช  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 ลพบุรี เข้าร่วม พิธีในครั้งนี้ และได้มีศิษย์ยานุศิษย์ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว นับหมื่นคน


Recommend NewsMOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.