วันที่ 15 ส.ค. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsโรงเรียนเทศบาล 5 จัดกิจกรรมกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้องค์ราชัน ประจำปี 2562


24 ก.ค. 2562, 15:54โรงเรียนเทศบาล 5 จัดกิจกรรมกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้องค์ราชัน ประจำปี 2562
24 ก.ค. 62 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ดร.เบญจวรรณ เปรมประยูร นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้องค์ราชัน ประจำปี 2562 โดยมี นายมาโนช นพเก้า ผู้อำนวยการกองการศึกษา สนง.เทศบาลเมืองกาญจนบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน มี นายศวัธชณ์ ศิลปดิษฐ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) นางนัยนา อังคุตรานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยเคราะห์) คณะบริหารฯ คณะครูอาจารย์ฯ และนักเรียนฯ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้คือ 1.เพื่อเป็นการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาถวายแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 2.เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการออกกำลังกาย ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่เข้มแข็ง ไม่หันไปหายาเสพติดโดยการเล่นกีฬา 3.เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านกีฬา 4. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย โดยใช้เวลาการแข่งขันระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562 โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 สี ได้แก่ สีแดง สีเหลือง สีชมพู และสีเขียว จัดแข่งขันทั้งหมด 7 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล แชร์บอล เปตอง เทเบิลเทนนิส เซปักตะกร้อ กรีฑา และกีฬาพื้นบ้าน

 

  


 ©2018 ONBNEWS. All rights reserved.