วันที่ 24 ก.ย. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"เกษตรกรพะเยา" ประสบภัยแล้ง-เจอฝนกระทบลำไยผลแตกเสียหายหนัก


23 ก.ค. 2562, 16:20"เกษตรกรพะเยา" ประสบภัยแล้ง-เจอฝนกระทบลำไยผลแตกเสียหายหนัก
วันที่ 23กรกฎาคม 2562ผู้สื่อข่าว ONB NEWS รายงานว่าสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดพะเยา รวมทั้งอากาศที่ร้อนจัด และฝนที่ตกลงมาในช่วง 2-3วันนี้ ส่งผลกระทบต่อผลผลิตลำไย ในพื้นที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยผลของลำไยมีอาการแตกร่วงเสียหายแทบทั้งหมดสวน ซึ่งคาดว่าผลผลิตในปีนี้จะเหลือเพียง 20% เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศดังกล่าว ทำให้ผลผลิตลำไยที่กำลังจะได้รับการเก็บเกี่ยวได้รับความเสียหายหนัก

 

 

 

 สภาพความเสียหายของผลผลิตลำไยในพื้นที่หมู่ที่ 14 ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยาซึ่งผลผลิตลำไย ที่กำลังจะได้รับการเก็บเกี่ยวผลผลิต เกิดอาการแตกร่วงแทบทั้งหมด หลังสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดพะเยา ที่ผ่านมาเกิดภาวะภัยแล้งรวมทั้งอากาศที่ร้อนจัด และในช่วง 2-3วัน ที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกในพื้นที่ จึงส่งผลให้ผลผลิตลำไย ที่กำลังจะได้รับการเก็บเกี่ยวเกิดอาการผิวแตกและร่วง เสียหายเป็นจำนวนมาก

 

 

 

 


โดยนายปรีชา แสงศรีจันทร์ เกษตรกรในพื้นที่หมู่ 14 ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยาระบุว่า ในปีนี้มีสถานการณ์ภัยแล้งเกิดขึ้นในพื้นที่เป็นระยะเวลายาวนาน จึงทำให้ผลผลิตลำไยที่กำลังจะได้ทำการเก็บเกี่ยวเกิดอาการแตกและร่วงได้รับความเสียหายแทบทั้งสวน ซึ่งสถานการณ์ภัยแล้งดังกล่าวรวมทั้งอากาศร้อนที่เกิดขึ้นไม่เคยพบมาก่อน เนื่องจากมีระยะเวลาที่ยาวนานทำให้ผลผลิตลำไย ไม่ค่อยได้ผลและผลผลิตไม่โตเต็มที่ และลำไยที่ใกล้จะเก็บเกี่ยวอีกภายใน 2-3 วันนี้ ก็มีอาการแตกแทบทุกต้น ทำให้ได้รับความเสียหายทั้งหมด ซึ่งแต่ละปีที่ผ่านมาสวนลำไยของตัวเองจะสามารถทำรายได้ให้ต่อปีมากกว่า 5-6 หมื่นบาท แต่มาในปีนี้ไม่สามารถเก็บผลผลิตได้เนื่องจากได้รับความเสียหายดังกล่าว
ขณะที่นายเสาร์ ยาศรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลน้ำแวน ซึ่งเป็นประธานกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ผู้ปลูกลำไย ในพื้นที่ตำบลน้ำแวน ระบุว่า สถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้ค่อนข้างที่จะหนักมาก และไม่เคยพบมาก่อน ทำให้ผลผลิตลำไยที่เกษตรกรปลูกไว้จำนวนมากเกิดความเสียหายแทบทั้งหมดซึ่งผลผลิตโดยรวมของปีนี้คาดว่าจะเหลือเพียง 20% เท่านั้น
สำหรับสถานการณ์ภัยแล้งดังกล่าว ได้และเกิดผลกระทบให้กับเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ในพื้นที่จังหวัดพะเยาแทบทุกอำเภอ โดยจังหวัดพะเยา มีพื้นที่ปลูกลำไย ทั้งหมดรวม 63,604 ไร่ โดยขณะนี้พื้นที่คาดว่าจะได้รับความเสียหายหรือผลกระทบภัยแล้ง ดังกล่าว ทั้งจังหวัดอยู่ที่ 44,522 ไร่

 

 

 

 ©2018 ONBNEWS. All rights reserved.