วันที่ 24 ก.ย. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsเริ่มแล้ว!! โครงการ “101 อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติ และโครงการอาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด


23 ก.ค. 2562, 13:59เริ่มแล้ว!! โครงการ “101 อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติ และโครงการอาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด
วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่สวนธรรมอยู่ในบุญ วัดร่องคือ ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการ “101 อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมอ่านประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล และเปิดโครงการอาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด ประจำปี 2562 และจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยมีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ รวม 200 คน

 

 

นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาจึงได้จัดฝึกทักษะ “101 อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติ ให้แก่ประชาชนผู้สนใจ ภายใต้การดำเนินการถ่ายทอดความรู้ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อนำไปขยายผลและต่อยอดในการประกอบอาชีพของตนเองและชุมชน สำหรับจังหวัดพะเยา ซึ่งมีสินค้าเกษตรที่สำคัญ คือ กล้วยหอม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จึงได้จัดการฝึกอาชีพเสริม สาขา การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยหอม ให้กับประชาชนผู้สนใจจำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 2562 เพื่อสามารถนำความรู้และทักษะการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ ไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ตลอดจนรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มโอทอปเพื่อการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยหอมอย่างยั่งยืน

ด้าน นางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร แรงงานจังหวัดพะเยา กล่าวว่า สำหรับโครงการอาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด ประจำปี 2562 และกิจกรรมจิตอาสาร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาสวนธรรมอยู่ในบุญ วัดร่องคือ เป็นการร่วมสืบสานและสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยา อาสาสมัครแรงงาน และประชาชนบ้านร่องคือที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ ส่งเสริมรณรงค์ให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความเสียสละ และการทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน ตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของทุกคน

 

  

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 ©2018 ONBNEWS. All rights reserved.