วันที่ 19 ต.ค. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"ชุมพร" จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ศาสนสถาน ณ วัดถ้ำโพงพาง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวง ร.4


18 ต.ค. 2563, 19:04"ชุมพร" จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ศาสนสถาน ณ วัดถ้ำโพงพาง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวง ร.4
วันนี้ (18 ต.ค. 63) ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน และพสกนิกรชาวชุมพรทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ศาสนสถาน ณ วัดถ้ำโพงพาง หมู่ที่ 3 ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดชุมพร ได้ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ ด้วยการทำความดีด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศล โดยช่วยกันทำความสะอาดรอบบริเวณวัดถ้ำโพงพาง ขัดพื้น ทำความสะอาดเจดีย์ เก็บกวาดกิ่งไม้ ใบไม้ รวมถึงเก็บขยะบริเวณชายหาด

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ทรงทุ่มเทพระวรกาย และพระสติปัญญาในการพัฒนาทำนุงบำรุงบ้านเมืองในหลากหลายด้าน ตลอดรัชสมัยของพระองค์ ปวงพสกนิกรใต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจักร ต่างประจักษ์ชัดในพระเกียรติคุณ พระมหากรุณาธิคุณ ด้านกฎหมาย ทรงดำเนินนโยบายในการลดหย่อนภาษีอากร ลดหย่อนค่านา ยกเลิกการเก็บอากรตลาด เปลี่ยนเป็นเก็บภาษีโรงเรียนแพ จากผู้ค้ารายใหม่ ด้านพระพุทธศาสนา ทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรือง โดยทรงตั้งธรรมยุตติกาวงศ์ขึ้น เป็นนิกายใหม่ในพระพุทธศาสนา ที่มีความเคร่งครัดในพระธรรมวินัย และระเบียบแบบแผน ด้านวิทยาศาสตร์ ทรงเป็นนักดาราศาสตร์ไทย ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างแม่นยำ

ในวันที่ 18 สิงหาคม 2411 ล่วงหน้า 2 ปี ทำให้ได้รับการยกย่องเป็น "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" และกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ อีกด้วย

 

 


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.