วันที่ 30 ต.ค. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"เขื่อนวังร่มเกล้า " ระบายน้ำ ผักตบชวาแน่นแม่น้ำสะแกกรัง


18 ต.ค. 2563, 17:48"เขื่อนวังร่มเกล้า " ระบายน้ำ ผักตบชวาแน่นแม่น้ำสะแกกรัง
ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่จังหวัดอุทัยธานี หลังจากเขื่อนวังร่มเกล้ามีการเร่งระบายน้ำจากพื้นที่เหนือเขื่อนวังร่มเกล้าที่รับมวลน้ำมาจากอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และมวลน้ำคลองโพธิ์ อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ ไหลบ่ามาสมทบกัน ลงสู่แม่น้ำตากแดดจนเต็มลำน้ำ เพื่อเป็นการบริหารการจัดการน้ำเพื่อไม่ให้ส่งผลให้ปริมาณน้ำเอ่อล้นตลิ่งทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่เหนือเขื่อนของพื้นที่อำเภอทัพทัน และพื้นที่ท้ายเขื่อนในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งได้ส่งผลดีทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำสะแกกรังเพิ่มระดับสูงขึ้น แต่ส่งผลเสียของการระบายได้ ได้พัดพาเอาผักตบชวาและวัชพืชต่างๆ ที่กำลังเจริญเติบโตอยู่ตามลำน้ำของแควตากแดดทางด้านท้ายเขื่อนเป็นจำนวนมหาศาลไหลรวมมาอัดแน่นในแม่น้ำสะแกกรังที่ไหลผ่านตัวเมืองอุทัยธานี ตั้งแต่บ้านน้ำตกไปจนถึงสะพานข้ามวัดอุโปสถาราม ระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร โดยชาวชุมชนชาวแพที่ต้องอาศัยในเรือนแพนับร้อยหลังคาเรือน ที่ต้องเรือสัญจรทางเรือไปมาระหว่างแพกับตลาดสดต้องลำบากอย่างหนักพายเรือสัญจร รวมทั้งธุรกิจท่องเที่ยวทางเรือก็ดำเนินการต่อไปไม่ได้ขจึงได้รับความเดือดร้อนและลำบากกันอย่างหนักไปด้วยกัน 

และขณะนี้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี พนักงานของธุระกินเดินเรือท่องเที่ยว และชุมชนชาวแพระดมกำลังกัน นำเรือท่องเที่ยวออกมาชักลากผักตบให้ลอยออกไปตามลำน้ำของแม่น้ำสะแกกรัง และวัชพืชต่างๆ ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านอำเภอมะโนรมณ์ จังหวัดชัยนาทต่อไป อีกทั้งการผักดับผักตบขวายังเป็นการเปิดทางนำให้แม่น้ำสะแกกรังไหลสะดวกไม่ให้เอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำ แต่ด้วยปริมาณผัดตบชวาที่มีจำนวนมหาศาลจนอัดแน่นในแม่น้ำการชักลากผักตบชาวคงไม่สำเร็จภายในวันเดียวอย่างแน่นอน คงต้องใช้เวลาหลายวัน และชุมชนชาวแพให้หน่วยที่เกี่ยวข้องนำเรือกำจัดผักตบชวาขนาดใหญ่มาช่วยกำจัดจะสามารถกำจัดได้โดยเร็ว เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ต่อไป 

 

 


 ©2018 ONBNEWS. All rights reserved.