วันที่ 24 ก.ย. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จับมือกับ 2 หน่วยงาน เปิดฝึก "การสร้างแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสำหรับผู้ประกอบการ SME เพื่อธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ"


22 ก.ค. 2562, 17:12พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จับมือกับ 2 หน่วยงาน เปิดฝึก "การสร้างแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสำหรับผู้ประกอบการ SME เพื่อธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ"
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาร่วมกับ นายจรัส สุทธิกุลบุตร ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และ อาจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา “การสร้างแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสำหรับผู้ประกอบการ SME เพื่อธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ จำนวน 30 ชั่วโมง” ให้กับผู้ประกอบการ SME สมาชิกหอการค้าจังหวัดพะเยา และเครือข่ายบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยาจำกัด จำนวน 28 คน ระหว่างวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2562 ณ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา

นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดเผยว่า การฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนตามโครงการยกระดับสมรรถนะแรงงานในภาคการผลิตและบริการ ด้านท่องเที่ยว ดิจิทัล และทักษะการบริหารจัดการโดยเป็นหลักสูตรด้านดิจิทัล 6 รุ่น เรียงลำดับจากหลักสูตรเปิดโลกดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการ SME การสร้างอินโฟกราฟิกเพื่อธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ การทำภาพยนตร์สั้นเพื่อการขายสินค้าและบริการออนไลน์บนสมาร์ทโฟน และการสร้างเพจและโฆษณาบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อการท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งได้ดำเนินการฝึกต่อเนื่องตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน ต่อเนื่องตลอดเดือนกรกฎาคม 2562 สำหรับหลักสูตรนี้ มุ่งเน้นการกำหนดจุดด้วย light map บนแอปพลิเคชัน “Beyond Phayao City” จัดทำข้อมูลแนะนำร้านค้าและบริการของตนเอง แนะนำเส้นทางการเดินทาง การสั่งซื้อสินค้าและบริการ การจองคิวรับบริการต่างๆ การกำหนดรายละเอียดร้านค้า และการสร้างพิกัดร้านค้า

นอกจากนี้ยังเน้นการสร้างแอปพลิเคชันของแต่ละสถานประกอบการเองด้วยโปรแกรม MIT App Inventor ซึ่งสามารถใช้สะสมคะแนนการซื้อสินค้าและบริการของแต่ละสถานประกอบกิจการได้ ทั้งนี้ การฝึกยกระดับฝีมือแรงงานด้านดิจิทัล ทั้ง 6 หลักสูตร มีจุดมุ่งหมายสุดท้ายร่วมกันคือ การสร้างเมืองพะเยาเป็นสมาร์ทซิตี้ เช่นเดียวกับจังหวัดภูเก็ต และเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเมืองหลักด้านการท่องเที่ยวและบริการ
 

 

  

 

 


 

 ©2018 ONBNEWS. All rights reserved.