วันที่ 30 ต.ค. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsปภ.เผย "ปราจีนบุรี" เกิดวาตภัย-น้ำไหลหลาก ประสานเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วน


24 ก.ย. 2563, 09:42ปภ.เผย "ปราจีนบุรี" เกิดวาตภัย-น้ำไหลหลาก ประสานเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วน
24 ก.ย. 63 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอิทธิพลร่องมรสุม และหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ส่งผลให้เกิดสถานการณ์น้ำไหลหลากและวาตภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี รวม 3 อำเภอ 4 ตำบล 9 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 68 ครัวเรือน ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำท่วมขัง พร้อมสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้วนายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า อิทธิพลร่องมรสุม และหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ส่งผลให้เกิดสถานการณ์น้ำไหลหลากและวาตภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี รวม 3 อำเภอ 4 ตำบล 9 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 68 ครัวเรือน แยกเป็น พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำไหลหลาก จำนวน 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองปราจีนบุรี รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน และอำเภอประจันตคาม รวม 2 ตำบล 3 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 41 ครัวเรือน ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ปัจจุบันระดับน้ำลดลง พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย จำนวน 1 อำเภอ ได้แก่ อำเภอกบินทร์บุรี รวม 1 ตำบล 5 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รบผลกระทบ 27 ครัวเรือน ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต

 


ปัจจุบันสถานการณ์ภัยสิ้นสุดแล้ว ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเจ้าหน้าที่พร้อมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัย เครื่องสูบน้ำ และยานพาหนะให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยขนย้ายสิ่งของไปไว้ในที่สูงและ เร่งระบายน้ำท่วมขังรวมถึงแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค อีกทั้งจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัย สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทาง สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป
MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.