วันที่ 19 ต.ค. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsน่าไปมาก! โฮมสเตย์บ้านนา เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน


21 ก.ย. 2563, 14:30น่าไปมาก! โฮมสเตย์บ้านนา เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน
 

โฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น   ตั้งอยู่ที่ 111 ม.5 ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย เบอร์ติดต่อ 088-4957738 เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้วิถีชีวิต ของคนในชุมชน ในเชิงอนุรักษ์ ได้ท่องเที่ยวสัมผัสกับธรรมชาติแบบครบวงจร  โดยได้จัดเป็นที่พักแบบโฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยว ได้มาพักร่วมกับเจ้าของบ้านทำกิจกรรมร่วมกันเรียนรู้วิถีชีวิตตามชุมชน  อาทิ อาชีพทำนา ทำสวน ผลไม้ การทอผ้า จักสาน ทำหัตถกรรมตอไม้ ซึ่งชุมชนแห่งนี้อยู่กันแบบพี่แบบน้อง เอื้ออาทรต่อกัน มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสบรรยากาศกลิ่นอายแบบบ้านๆ ที่หาจากที่ไหนไม่ได้
  

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

ที่มา โฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย


Recommend NewsMOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.