เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)สุดยอด!! ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านบ่อแก บริหารจัดการกันเองจนประสบความสำเร็จ


19 ก.ค. 2562, 20:30สุดยอด!! ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านบ่อแก บริหารจัดการกันเองจนประสบความสำเร็จ
วันนี้ (19 กรกฎาคม 2562) ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านบ่อแก ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น และศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2562 ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามและให้คะแนนการดำเนินงานของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านบ่อแก ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายชูศักดิ์ ราชบุรี นายอำเภอชุมพลบุรี และสมาชิกศูนย์ ให้การต้อนรับ

โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้มอบหมายให้อำเภอชุมพลบุรี จัดตั้งศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ให้เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนในการพัฒนาความรู้ด้านดินปุ๋ยให้แก่เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรสามารถจัดการดินและใช้ปุ๋ยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับคุณภาพของดินและสอดคล้องกับความต้องการธาตุอาหารของพืช ซึ่งเป็นการเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร โดยสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ได้มีการดำเนินงาน ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องทั้งการวิเคราะห์ดินหาสารอาหาร ไปจนถึงการผสมปุ๋ยให้เหมาะสมกับดินในแปลงนา จนประสบความสำเร็จ เป็นที่น่าภาคภูมิใจของอำเภอชุมพลบุรี ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานและความสำเร็จสู่ชุมชน สามารถใช้เป็นแนวทางในการขยายผลการส่งเสริมการเกษตรด้านการจัดการดินและปุ๋ยในพื้นที่ได้ สมาชิกและเกษตรกรที่เข้าร่วมในศูนย์สามารถลดต้นทุนการผลิตค่าปุ๋ยในแปลงนาได้เป็นอย่างมาก จากที่เคยใช้ 50 กิโลกรัมต่อไร่ ลดลงเหลือเพียง 16 กิโลกรัมต่อไร่ อีกทั้งผลผลิตต่อไร่ได้มากขึ้นด้วย

ความสำเร็จที่ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านบ่อแกได้รับในครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือและมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านบ่อแก ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดสุรินทร์ในการคัดเลือกเพื่อชิงรางวัลในระดับประเทศต่อไปครั้ง

 

 

นายเลื่อน บุญสด ประธานกลุ่มศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านบ่อแก กล่าวว่า ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านบ่อแก ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งอยู่ภายใต้กลุ่มเกษตรอินทรีย์แบบยังยืนบ้านบ่อแก กลุ่มมีสมาชิกที่มีความเสียสละ ซื่อสัตย์สามัคคี จึงเป็นกลุ่มที่แข็งแรง และมีแนวทางคิดร่วมกันในการทำนา ซึ่งต่อนี้ไปหากยังคงทำนาเหมือนเดิมคงจะเป็นหนี้ตลอด และหากไม่ทำตามการวิเคราะห์ค่าของดิน ก็จะเป็นการใช้ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น ผลผลิตก็ได้ไม่มาก ซึ่งมีหน่วยงานของสำนักงานเกษตรมาให้ความรู้ในการวิเคราะห์ดินแล้วใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ของดินก็เกิดประโยชน์เป็นอย่างมาก ซึ่งขณะนี้สมาชิกของเรามีรายได้จากการทำการเกษตรเพิ่มขึ้นจากเมื่อก่อน จากไร่ละ 300 กิโลกรัม ขยับขึ้นมาเป็น 450 กิโลกรัมต่อไร โดยศูนย์การจัดการปุ๋ยชุมชนบ้านบ่อแก ทำมาตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งปุ๋ยที่ทำจากการสังเคราะห์ดิน นอกจากจะใส่ในนาข้าวแล้วยังใส่ได้ในทุกพืช ปัจจุบันมีทุนหมุนเวียนช่วยสมาชิกนับล้านบาท โดยขบวนการดำเนินการก็จะเริ่มตั้งแต่การนำดินจากแปลงนาของสมาชิกมาทำการวิเคราะห์ หาค่าของดิน จากนั้นก็จะผสมปุ๋ยตามความต้องการของดิน โดยเมื่อผสมแล้วจะได้ไร่ละ 16 กิโลกรัม และแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกัน ถือว่าเป็นการลดต้นทุนของปุ๋ยให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมาก ซึ่งแต่ก่อนทำนาจะใช้ปุ๋ยต่อไร่ประมาณ 50 กิโลกรัม แต่เมื่อเข้าสู่ขบวนการวิเคราะห์ดินทำให้ใช้ปุ๋ยเพียงไร่ละ 16 กิโลกรัมเท่านั้น

เช่นเดียวกับ นางมาลิณี จันทร์เหลือง ผู้ใหญ่บ้านบ่อแก/คณะกรรมการศูนย์ฯ บอกว่า เมื่อก่อนทำนาจะมีต้นทุนการผลิตอยู่ที่ 2 พันกว่าบาทต่อไร่ แต่พอมาปรับเปลี่ยนเข้าสู่การวิเคราะห์ดินก่อน ทำให้ต้นทุนลดลงมาอยู่ที่ 1,500 บาทต่อไร่ ถือว่าลดต้นทุนได้มาก และได้ปุ๋ยตรงต่อความต้องการของต้นข้าว

  


 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.