เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"พ่อเมืองกาญจน์" สั่งทุกหน่วยงานเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม จากพายุโซนร้อน “โนอึล”


18 ก.ย. 2563, 10:59"พ่อเมืองกาญจน์" สั่งทุกหน่วยงานเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม จากพายุโซนร้อน “โนอึล”
วันที่ 18 ก.ย. 63 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า นายบวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ผู้อำนวยการจังหวัด ได้ส่งโทรสารในราชการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี ด่วนที่สุด ที่ กจ (กปภจ) 0012/24 ลงวันที่ 16 กันยายน 2563

 

โดยระบุว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง กอปรกับกมอุตุนิยมวิทยา ได้มีประกาศฉบับที่ 3 (176/2563) ลงวันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น. แจ้งว่า พายุโชนร้อน "โนอึล" บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง เคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนกลาง และจะเคลื่อนเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในวันที่ 18-20  กันยายน 2563

 

สำหรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากกับมีลมแรงบางพื้นที่ ปริมาณฝนสะสมอาจทำให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยโดยมีพื้นที่ภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

 

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมพร้อม รับสถานการณ์ผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรง ซึ่งจะมีผลกระทบระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2563 จึงขอให้อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้

 

1. แจ้งประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศ และข่าวสารจากทางราชการเฝ้าระวังสถนการณ์ฝนตกหนัก ปริมาณฝนตกสะสม โดยพื้นที่ลุ่มต่ำ อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง พื้นที่ลาดเชิงเขา อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม และคลื่นลมแรง ให้รีบแจ้งเตือนภัยประชาชนในพื้นที่เพื่อตรียมพร้อมรับสถานการณ์

 

2. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย อำเภอ เทศบาลเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยสร้างทาง หน่วยงานชลประทาน หน่วยทหาร หน่วยงานความปลอดภัยทางน้ำ อาสาสมัครองค์กรการกุศล ฯลฯ วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์จากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ สภาวะอากาศ ปริมาณฝน และปัจจัยสภาพความเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อประสานและบูรณาการหน่วยงานเครือข่าย จิตอาสา ภาคเอกชน และให้เตรียมพร้อมทรัพยากรเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธรารณภัยและแผนเผชิญเหตุ รวมถึงกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมบรรเทาภัยปฏิบัติงาน  อำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย ตลอด 24 ชั่วโมง

 

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมทั้งสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในทุกช่องทาง ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชน หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน

 

3. ให้อำเภอแจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ ดำเนินการตามข้อสั่งการข้างต้นด้วย และหากมีความจำเป็นต้องอพยพประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวแล้ว ให้ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนถึงความจำเป็นต้องอพยพ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน และดำเนินการอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัย

 

4.หากมีแนวโน้มการเกิดสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่ ให้รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัดกาญจนบุรี ทราบภายใน 24 ชั่วโมงทางหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0-3451-5998, 0-3451-6795

 

ในขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ส่วนวิจัยและพัฒนาพยากรณ์อากาศ กองพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา ได้จัดทำแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมาก ประจำวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. วันศุกร์ ถึงเวลา 06.00 น.วันเสาร์  ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีทั้ง 13 อำเภอ อยู่ในโซนสีแดง พื้นที่เสี่ยงภัย บริเวณฝนตกหนักมาก"

 

                                   Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.