วันที่ 18 ก.ย. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsเช็คไทม์ไลน์ "เด็กพม่า" 2 ขวบติดโควิดหลังกลับจากไทย เผยก่อนกลับครอบครัวทำงานในตลาด จ.อยุธยา


17 ก.ย. 2563, 13:24เช็คไทม์ไลน์ "เด็กพม่า" 2 ขวบติดโควิดหลังกลับจากไทย เผยก่อนกลับครอบครัวทำงานในตลาด จ.อยุธยา
วันนี้ ( 17 ก.ย.63 ) นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบรายละเอียดกรณีเด็กชาวเมียนมาอายุ 2 ขวบติดเชื้อโควิด 19 ขณะเดินทางกลับประเทศเมียนมาจากประเทศไทย นั้น  กรมควบคุมโรค ได้มอบหมายให้กองระบาดวิทยา และหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี (สคร.4 จ.สระบุรี) ซึ่งดูแลพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา (สคร.9 จ.นครราชสีมา) ประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจสอบรายละเอียดและทำการสอบสวนโรคกรณีดังกล่าวทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีการสอบสวนโรคและติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิด ซึ่งเคยทำงานหรือเคยอาศัยกับครอบครัวนี้เพื่อทำการตรวจหาการติดเชื้อต่อไป จากการตรวจสอบรายละเอียดในเบื้องต้น พบว่าบิดามารดาของผู้ติดเชื้อเคยเข้ามาทำงานในบริษัทแห่งหนึ่ง ที่ประกอบธุรกิจอิฐบล๊อกใน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 โดยมีประวัติขึ้นทะเบียนทำงานที่จ.นครราชสีมา รวมถึงประวัติการตรวจสุขภาพที่ รพ.ปากช่องนานา เพื่อซื้อประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว และจากการสัมภาษณ์เพื่อนแรงงานชาวเมียนมา พบว่าวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ได้ลาออกจากบริษัทดังกล่าวทั้งสองคน และเดินทางพร้อมบุตรสาว ออกจากบริษัทโดยมีรถตู้มารับเพื่อเดินทางไปทำงานที่  จ.พระนครศรีอยุธยาในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 และจากข้อมูลในระบบออนไลน์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จ.พระนครศรีอยุธยา พบว่ามีการสมัครเข้าทำงานที่ตลาดแห่งหนึ่งในอ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่เหมาะสมต่อไป  


นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวอีกว่า ขอให้ประชาชนมั่นใจในระบบป้องกันควบคุมโรคของไทย ที่มีความเข้มแข็งและดำเนินการอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง รวมถึงการป้องกันและจำกัดการแพร่ระบาดของโรค แม้จะมีการระบาดอย่างต่อเนื่องในประเทศเพื่อนบ้าน  หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน กรมควบคุมโรค โทร. 1422
MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.