วันที่ 19 ม.ค. 2565, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"ประกันสังคมจังหวัดสิงห์บุรี" จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ผู้ประกันตน


11 ก.ย. 2563, 14:19"ประกันสังคมจังหวัดสิงห์บุรี" จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ผู้ประกันตน
วันที่ 11 ก.ย. 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ผู้ประกันตน "Healtry Thailand" โดยมีนางสาวรัชนี วงศ์ภูมิชัย ประกันสังคมจังหวัดสิงห์บุรี ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 1 รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอินทร์บุรี ประธานหอการค้าจังหวัด คณะกรรมการสำนักงานประกันสังคม ประธานชมรมความปลอดภัยทุ่งบางระจัน เครือข่ายสถานประกอบการ เครือข่ายแกนนำมาตรา 40 และนายจ้างผู้ประกันตน  ร่วมกันจัดกิจกรรมตามหลักของการดูแลสุขภาพ ในส่วนของ 3H คือ 1.Helping ซึ่งได้แก่ การดูแลให้ลูกจ้างและผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฏหมายกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 2. Healtry ได้แก่ การส่งเสริมดูแลสุขภาพและป้องกันโรคให้กับนายจ้าง ลูกจ้างและผู้ประกรันตน 3.Harmless ได้แก่ การดำเนินกิจกรรมเพื่อลดอันตรายและสร้างความปลอดภัย ทั้งในการทำงานและนอกเวลาทำงานการดำเนินงานตามโครงการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือระหว่าง นายจ้าง ลูกจ้างและผู้ประกันตน สถานพยาบาล หน่วยงานภาคีเครือข่ายและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมครั้งนี้มีตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลอินทร์บุรี การบรรยายการเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย การจัดนิทรรศการด้านความปลอดภัยในการทำงานด้านอาชีพจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานโดยดำเนินการตามหลักการ Social distancing เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส โควิด-19

        ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม  มีนโยบายที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคให้กับผู้ประกันตนในสถานประกอบการที่ผ่านมาภารกิจส่วนใหญ่จะเป็นการดูแลสุขภาพในรูปแบบของการเยียวยาหลังการเจ็บป่วยสำนักงานประกันสังคมได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวมาโยตลอดจึงได้มีการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในเชิงรุก โดยการเพิ่มสิทธิในการตรวจสุขภาพให้แก่ผู้ประกันตนเพื่อให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพอย่างครอบคลุมและทั่วถึง เพื่อประโยชน์ของผู้ประกันตนเป็นหลักRecommend NewsMOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.