วันที่ 24 ก.ย. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsสพม.1 จัดประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด พร้อมแสดงความยินดีผล O-NET สูงขึ้นต่อเนื่อง


14 ส.ค. 2563, 16:38สพม.1 จัดประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด พร้อมแสดงความยินดีผล O-NET สูงขึ้นต่อเนื่อง
วันที่ 14 ส.ค. 63 ผู้สื่อข่าวรายงานจาก ดร.ธนารัชต์ สมคเณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.1 เพื่อแจ้งข้อราชการ และแสดงความยินดีกับสถานศึกษาที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ชั้น ม.3 และ ม.6 สูงขึ้น 3 ปีการศึกษาต่อเนื่องกัน(ปีการศึกษา 2560-2562)

  โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.1 คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม อย่างพร้อมเพรียงกัน ณ  โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
©2018 ONBNEWS. All rights reserved.