วันที่ 24 ก.ย. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsคณะกรรมการพัฒนาสตรีนำร่วมกิจกรรม รวมพลังสตรีอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมพื้นถิ่นฯ แสดงพลังการมีส่วนร่วม


14 ส.ค. 2563, 16:35คณะกรรมการพัฒนาสตรีนำร่วมกิจกรรม รวมพลังสตรีอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมพื้นถิ่นฯ แสดงพลังการมีส่วนร่วม
วันที่ 14 ส.ค. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอพระพุทธบาท, หัวหน้าส่วนราชการ ระดับจังหวัด และ อำเภอ,ประธานพัฒนาสตรีตำบลทุกตำบล,ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดสระบุรี,สมาชิกสภาเทศบาเมืองพระพุทธบาท กลุ่มพลังสตรี ร่วมกิจกรรม”รวมพลังสตรีอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมพื้นถิ่น อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี” แสดงพลังการมีส่วนร่วม ขับเคลื่อนสังคม ชุมชน หมู่บ้าน ตำบล ยกย่องเชิดชูเกียรติของสตรี ตระหนักและให้ความสำคัญสถาบันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความรักความอบอุ่น สังคมมีความเข้ม ตามวิถีชีวิตใหม่New Normal/ พลังสตรีเดินแบบผ้าไทยนำโดย นางสุคนธ์ ชูทิพย์ พัฒนาการอำเภอ,ประมงอำเภอ,ท้องถิ่นอำเภอ,สรรพกรอำเภอ,พร้อมด้วย นางสาวภานุมาศ จันทร์แก้ว ปลัดอำเภอสำนักทะเบียนฯ, นายสาวปรีญาพัชญ์ สิงหนาทนิติรักษ์ ปลัดอำเภอศูนย์ดำรงธรรม,นางสาวปรียานุช พร้อมกลาง ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง, นางสาวพัชราพร สุขวงษ์ พนักงานราชการ และ ตัวแทนพลังสตรีแต่ละตำบลร่วมเวที ผู้สนับสนุนโดย นายปรัชญา เปปะตัง นายอำเภอพระพุทธบาท นายวรเศรษฐ์ ดิสสงค์ ปลัดอำเภอสำนักงานอำเภอ นายศักดาพจน์ จันทร์ภิวัฒน์ปลัดอำเภอสำนักทะเบียนฯ (credit สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ นายมนตรี ปรีดา ปลัดอาวุโส,ผู้ช่วยเหลือพนักงานควบคุมโรค ปกครอง)

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ©2018 ONBNEWS. All rights reserved.