วันที่ 24 ก.ย. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news
ในหลวง มีพระราชดำรัสขอบใจคณะเฝ้าฯ "ทุกบาทที่ถวาย นำไปแก้ปัญหา ช่วยเหลือบำบัดทุกข์บำรุงสุขปชช."


14 ส.ค. 2563, 11:14

ในหลวง มีพระราชดำรัสขอบใจคณะเฝ้าฯ "ทุกบาทที่ถวาย นำไปแก้ปัญหา ช่วยเหลือบำบัดทุกข์บำรุงสุขปชช."เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน และน้อมเกล้าฯ ถวายพระพุทธรูป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2563 

ในการนี้ ได้มีพระราชดำรัสขอบใจที่ได้ร่วมกันทำประโยชน์ให้แก่ประชาชน ความว่า 
 


"ก็ขอขอบใจที่ได้มีความรัก และภักดีต่อชาติบ้านเมือง และประชาชนของประเทศเรา ขอบใจที่ได้สนับสนุน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ซึ่งก็ถือว่าเป็นการทำบุญร่วมกันในกลุ่ม ในฐานะที่เป็นคนไทยด้วยกัน ทำบุญร่วมกันคืออะไร คือทุกบาททุกสตางค์ที่ถวายก็ได้ร่วมกันนำปัจจัยไปแก้ปัญหา ช่วยเหลือ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข หรือเสริมสร้างสิ่งต่าง ๆ เพื่อความสุขส่วนรวมของประชาชน ซึ่งน่าจะมีหรือน่าจะทำ แก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น หรือทำให้ชีวิต และขวัญกำลังใจของประชาชนดีขึ้น อันนี้ก็ถือว่าป็นแก้วสารพัดนึก ที่จะทำให้ประเทศชาติและประชาชนมั่นคง มีความสุข ขวัญดี ก็ถือว่าท่านได้ร่วม แล้วก็ได้ช่วยเป็นกำลังให้แก่ประเทศชาติ และประชาชน อันนี้ ข้าพเจ้ามีความรู้สึกปลื้ม ซาบซึ้ง แล้วก็ได้ไช้ไปเยอะในโครงการต่าง ๆ ที่ได้ช่วยเหลือประเทศชาติเป็นส่วนรวม ก็ขอขอบคุณ และขอให้บุญกุศลต่างๆ ที่ท่านได้ทำนี้ ทำให้ท่านมีความสุข ความเจริญ และความสบายใจตลอดไป"

ที่มา : thaipost 


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.