เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ปภ. เร่งสำรวจความเสียหายให้การช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จ.อุบลราชธานี หลังบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 271 หลังคาเรือน


16 ก.ค. 2562, 15:14ปภ. เร่งสำรวจความเสียหายให้การช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จ.อุบลราชธานี หลังบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 271 หลังคาเรือน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เร่งสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี หลังบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 271 หลังคาเรือน

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคมที่ผ่านมา ได้เกิดสถานการณ์วาตภัยขึ้นในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี รวม 4 อำเภอ 13 ตำบล 35 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 271 หลัง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ประสานจังหวัด หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังต่อไป ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัย สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้โดยด่วนทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง
 Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.