วันที่ 25 ก.ย. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news
องคมนตรี ตรวจเยี่ยม-พบปะนักเรียนทุนพระราชทาน จ.สุรินทร์


6 ส.ค. 2563, 16:18

องคมนตรี ตรวจเยี่ยม-พบปะนักเรียนทุนพระราชทาน จ.สุรินทร์องคมนตรี เดินทางตรวจเยี่ยม และพบปะนักเรียนทุนพระราชทาน พร้อมรับฟังการบริหารจัดการเรียนการสอนช่วงก่อนและระหว่างสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019)

วันที่ 6 สิงหาคม 63 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า เวลา 11.00 น. ที่โรงเรียนบ้านโอทะลันหมู่ที่ 10 ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่าง องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางมา ตรวจเยี่ยมและพบปะนักเรียนทุนพระราชทาน พร้อมรับฟังการบริหารจัดการเรียนการสอนช่วงก่อนและระหว่างสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) รวมถึงมาตรการหลังการเปิดภาคเรียนแล้ว ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์  

โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายธตรี สิริรุ่งวนิช นายอำเภอบัวเชด นางสาวบุญสนอง หนูคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโอทะลัน พันเอกสาธิต เกิดโชค รอง ผบ. มทบ. 25 กองกำลังสุรนารีและคณะ พันตำรวจเอก เอกชัย ปรัชญาวุฒิรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ พันตำรวจเอก ภัทราวุธ สีหะ ผกก. สภ.บัวเชด หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมคณะครู โรงเรียนบ้านโอทะลันเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอบัวเชด และชาวบ้านในชุมชน ให้การต้อนรับ


 

ท่านองคมนตรีตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ครูและนักเรียน หน่วยสำนักงานโครงการกองทุนการศึกษา ผลการดำเนินการ เรียนการสอน ของคณะครู และจะได้มีการพัฒนาบุคลากรครู และนักเรียน ที่ได้รับทุนการศึกษาพระราช ทั้งสองคนเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งขึ้นไป จากนั้นได้ออกเดินทางโดยรถยนต์ไปพบปะพูคุย และติดตามผลการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 รวมถึงมาตรการหลังการเปิดภาคเรียน และปัญหาขัดข้องที่เกิดขึ้น ที่ โรงเรียนสตรีวิทยาคม อ.สังขะ โรงเรียนบ้านโจรก อ.กาบเชิง โรงเรียนบ้านอำปึล อ.พนมดงรัก โรงเรียนบ้านหนองคันนา อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 

 


 


 


 


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.