เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"ชาวพะเยา" เข้าวัดตักบาตรทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล


16 ก.ค. 2562, 08:56"ชาวพะเยา" เข้าวัดตักบาตรทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล
วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 ผู้สื่อข่าว ONBNEWS รายงานว่า พุทธศาสนิกชนเข้าวัดทำบุญ ตักบาตรทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลกันอย่างคึกคัก เนื่องจากตรงกับช่วงวันหยุดยาว ชาวบ้านจำนวนมาก ต่างนำขันข้าวที่เตรียมไว้ ร่วมทำบุญ ที่บริเวณวัดแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เป็นจำนวนมาก เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับ และอุทิศส่วนกุศล ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ในวันอาสาฬหบูชา ที่วัดแทบทุกแห่งของจังหวัดพะเยา จะมีการทำบุญลักษณะเช่นนี้ ที่ชาวล้านนาเรียกว่า ตานขันข้าว วันเข้าพรรษา

 

 

 

 โดยในวันอาสาฬหบูชา จะเป็นวันที่สำคัญอีกวันหนึ่งในช่วงเทศเข้าพรรษา ซึ่งในวันนี้ชาวบ้านถือว่าเป็นการเข้าพรรษาของชาวบ้าน ชาวบ้านจะร่วมกันทำบุญตักบาตร และตานขันข้าว หรือสำรับข้าว สำหรับในวันพรุ่งนี้ พระสงฆ์ก็จะเข้าสู่ช่วงจำพรรษา ซึ่งในช่วงเช้า ชาวบ้านจะเข้าร่วมทำบุญที่วัด และจะมีการตานขันข้าว ให้กับญาติผู้ล่วงลับ ที่ชาวล้านนาเรียกว่า ตานขันข้าว วันเข้าพรรษา และในช่วงสายก็จะมีการรับฟังพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นสิริมงคล และช่วงเย็นก็จะมีประเพณีเวียนเทียนวันเข้าพรรษา

 

 

 

 


ซึ่งตามประวัติเป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่ง ที่พระสงฆ์เถรวาทจะพักประจำอยู่ที่วัดโดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือที่เรียกว่า จำพรรษา เว้นแต่มีกิจธุระคือเมื่อเดินทางไปแล้วไม่สามารถจะกลับได้ในเดียวนั้น ก็ให้ไปแรมคืนได้ คราวหนึ่งไม่เกิน ๗ คืน เรียกว่า "สัตตาหะ" พิธีเข้าพรรษานี้ถือเป็นข้อปฏิบัติสำหรับพระสงฆ์โดยตรง ละเว้นไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ช่วงจำพรรษาจะอยู่ในช่วงฤดูฝนคือแรม ๑ ค่ำ เดือนแปด(๘) เรียกว่า "ปุริมพรรษา" จน ถึง ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) หรือวันออกพรรษาของทุกปี โดยวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชา (วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘) ซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวไทยคนทั่วไปได้สืบทอดประเพณีปฏิบัติการทำบุญในวันเข้าพรรษามาตั้งแต่สมัยสุโขทัย

 

 

 

 


Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.