วันที่ 25 ก.ย. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news
"เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา" เสด็จแทนพระองค์ ไปในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาด ๘๐ ปี


1 ส.ค. 2563, 15:36

"เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา" เสด็จแทนพระองค์ ไปในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาด ๘๐ ปีวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิรพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ไปยังห้องประชุม ๑๒๑๐ ชั้น ๑๒ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในงาน “วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาด ๘๐ ปี”

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานพระวโรกาสให้ เรือเอกนายแพทย์ปริญญา พลังวชิรา นายกสโมสรอาสากาชาด เฝ้าถวายเอกสารอาสาสาร

จากนั้น พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่นางสาวมัลลิกา พิพัฒน์วีรวัฒน์ ผู้แทนอาสากาชาด และพระราชทาน ชุดเยี่ยมบำรุงขวัญผู้ป่วยแก่นางจุฑามาศ อรรคเศรษฐัง ผู้แทนอาสากาชาด

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ มีพระเมตตาแก่พสกนิกร โปรดให้อาสากาชาด นำชุดเยี่ยมบำรุงขวัญผู้ป่วยไปมอบให้กับผู้ป่วยสามัญและพระภิกษุอาพาธ ที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา อีกทั้งทหาร ตำรวจ และอาสาสมัครที่บาดเจ็บจากราชการสนามในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลตำรวจ และมอบให้กับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑,๙๐๐ ชุด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย


ต่อมา พระราชทานพระวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าถวายเงินเพื่อทรงใช้สอยตามพระอัธยาศัย จำนวน ๔ ราย และถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จำนวน ๖ ราย

จากนั้น เสด็จออกจากห้องประชุม พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการ “สายธารแห่งพระกรุณาธิคุณ” และ เสด็จไปยังบริเวณพิธีปล่อยขบวนคาราวานเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน ณ ลานด้านหน้าอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทรงโบกธงปล่อยคาราวานเยี่ยมบ้าน

ในโอกาสครบรอบ ๘๐ ปี สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย ได้จัดให้มีกิจกรรมปล่อยคาราวานเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน จำนวน ๑๐ คัน เพื่อสืบสานพระปณิธานแห่งพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ที่ทรงมีต่อสำนักงานอาสากาชาดมาโดยตลอด ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๓๗ ทรงพระกรุณารับโครงการ “อาสากาชาดฟื้นฟูสุขภาพถึงบ้าน” ไว้ในพระอุปถัมภ์ จนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลากว่า ๒๐ ปี ที่ทรงงานด้านสังคมสงเคราะห์ และ สาธารณสุขด้วยพระวิริยะอุตสาหะ

การปล่อยคาราวานเยี่ยมผู้ป่วยในครั้งนี้ เป็นการเยี่ยมผู้ป่วยที่อยู่ในโครงการอาสากาชาดฟื้นฟูสุขภาพถึงบ้าน โดยคาราวานครั้งนี้จะออกเยี่ยมผู้ป่วยจำนวน10ราย ประกอบไปด้วยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยหลังการผ่าตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดแดงหัวใจ เป็นต้น โดยการเยี่ยมจะทำการเยี่ยมด้วยกันทั้งหมด 5 ครั้ง โดยมีคณะแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด และอาสากาชาด ทำการเยี่ยมติดตามอาการ สังเกตพัฒนาการของผู้ป่วย ให้คำแนะนำกับญาติผู้ดูแล และ ให้กำลังใจ โดยโครงการเยี่ยมและฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยถึงบ้าน เป็นโครงการที่สำนักงานอาสากาชาดให้ความสำคัญ และเป็นโครงการที่ช่วยสนับสนุนภารกิจด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสภากาชาดไทย


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.