เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)สมาคมกีฬาไก่ชนสุราษฎร์ฯ ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ขอผ่อนปรนให้เปิดสนาม


31 ก.ค. 2563, 18:48สมาคมกีฬาไก่ชนสุราษฎร์ฯ ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ขอผ่อนปรนให้เปิดสนาม
ผู้สื่อข่าว ONBnews รายงานว่านายสุชาติ จันทร์ทองสมาคมกีฬาไก่ชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ทำจดหมายเปิดผนึกเรื่อง ขอความอนุเคราะห์ผ่อนปรนให้เปิดสนามไก่ชนได้ ถึงนายกรัฐมนตรี โดยผ่าน ผู้ว่า ราชการจังหวัด ฯโดยมีข้อความว่า

เนื่องจากผลกระทบจากปัญหาสถานการณ์โควิด-๑๙ และมีมาตรการให้ผู้ประกอบการและสถานที่ต่างๆ หยุดการให้บริการเพื่อลดการแพร่เชื้อไวรัสโควิต-๑๙ รวมทั้งการปิดสนามไก่ชน จึงส่งผลกระทบให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงพันธุ์ไก่ชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวนกว่า 1000 ราย ไม่สามารถส่งออกพันธุ์ไก่ชนได้ ทำให้ขาดรายได้เพื่อใช้จ่ายในครัวเรือนกระทบถึงความเป็นอยู่ในการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากสมาคมกีฬาไก่ชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับทราบปัญหา ผลกระทบที่เกษตรกรได้รับ และเห็นว่าสถานการณ์ปัญหาสถานการณ์โควิด-๑๙ ได้คลี่คลายลงแล้ว จึงขอความอนุเคราะห์นายกรัฐมนตรี ผ่อนปรนให้สามารถเปิดสนามไก่ชนได้ โดยจะมีมาตรการป้องกัน อาทิมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จัดเครื่องมือวัดไข้แบบดิจิทัล วัดอุณหภูมิก่อนเข้าภายในสนาม ให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย และมีการจัดระเบียบการเว้นระยะห่าง ทางสมาคมฯจะควบคุมดูแลสมาชิกให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดต่อไป

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.