วันที่ 15 เม.ย. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาจับมือโรงพยาบาลพะเยาราม ฝึกโลจิสติกส์ระบบบริหารคลังยา


20 ก.ค. 2563, 15:59พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาจับมือโรงพยาบาลพะเยาราม ฝึกโลจิสติกส์ระบบบริหารคลังยา
วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า นายแพทย์สุคนธ์ คำวิชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยาราม ร่วมกับ นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการจัดซื้อและบริหารสินค้าคงคลัง (Purchasing and Inventory Management) จำนวน 30 ชั่วโมง ให้แก่พนักงานฝ่ายคลังสินค้า (ยา) ฝ่ายจัดซื้อ และพนักงานฝ่ายบริหารของโรงพยาบาล จำนวน 20 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 16-25 กรกฎาคม 2563 ณ บริษัท โรงพยาบาลพะเยาราม จำกัด ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา

 

 

นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดเผยว่าการฝึกยกระดับฝีมือในครั้งนี้เน้นการพัฒนาทักษะให้กับพนักงานฝ่ายคลังสินค้า (ยา) ฝ่ายจัดซื้อ และพนักงานฝ่ายบริหาร เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารการจัดซื้อ การกำหนดปริมาณและช่วงเวลาที่เหมาะสมในการจัดซื้อ หลักการบริหารสินค้าคงคลัง การกำหนดปริมาณและช่วงเวลาที่เหมาะสมในการบริหารสินค้าคงคลัง ซึ่งถือว่าเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่ช่วยให้ผู้ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชนสามารถต่อสู้คู่แข่งขันได้ ซึ่งคลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญที่สุดในระบบโลจิสติกส์

นอกจากนี้ยังช่วยให้เกิดการพัฒนาทีมงานที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหา การสร้างเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มผลิตภาพอย่างเป็นระบบ และสร้างการมีส่วนร่วมกับพนักงานทั่วทั้งองค์กรอีกด้วย

 

  

 

 

 


 

 

 

 ©2018 ONBNEWS. All rights reserved.