เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"ผู้ว่าฯลพบุรี" นำหัวหน้าส่วนราชการแต่งไทย หิ้วปิ่นโต เข้าวัดทำบุญ ฟังเทศน์ เกื้อกูลพระพุทธศาสนารักษาสิ่งแวดล้อม


20 ก.ค. 2563, 10:45"ผู้ว่าฯลพบุรี" นำหัวหน้าส่วนราชการแต่งไทย หิ้วปิ่นโต เข้าวัดทำบุญ ฟังเทศน์ เกื้อกูลพระพุทธศาสนารักษาสิ่งแวดล้อม
ผู้สื่อข่าารายงานว่า นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวลพบุรี ร่วมกันแต่งชุดไทย หิ้วปิ่นโต เข้าวัดทำบุญทุกวันพระ เพื่อเกื้อกูลพระพุทศาสนา รักษาสิ่งแวดล้อม โดยงดการใช้ถุงพาสติก และกล่องโฟม เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม มาทำบุญตักบาตร ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ และ ฟังธรรม ภายใต้กิจกรรม "ผู้ว่าฯ พาแต่งไทย หิ้วปิ่นโต เกื้อกูลพระพุทธศาสนารักษาสิ่งแวดล้อม" ณ วัดห้วยแก้ว ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนชาวลพบุรี ได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา ด้วยการเข้าวัดทำบุญ ฟังพระธรรมเทศนา ตามวิถีของชาวไทยพุทธ และเข้าถึงหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา เพื่อน้อมนำหลักธรรมคำสอนไปใช้ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมประจำตน พัฒนาคุณภาพชีวิต และการทำงานให้ดียิ่งขึ้น เป็นการส่งเสริมและรักษาไว้ ซึ่งประเพณีการทำบุญตักบาตรให้มีสืบต่อไป 


ซึ่งจังหวัดลพบุรี ได้กำหนดจัดขึ้นทุกวันพระ ตามวัดต่างๆ ทั้ง 11 อำเภอ เพื่อให้ส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญอย่างทั่วถึง นอกจากทำบุญตักบาตรในวันพระแล้ว ทางผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้นำถุงผ้ามาแจกให้กับชาวบ้านที่มาทำบุญในวันนี้ พร้อมปลาพันธุ์ปลาลงสระน้ำของวัดอีกด้วย


Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.