วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"ปศุสัตว์สกลนคร" ส่งเสริมเลี้ยงสัตว์ปีกตามมาตรฐาน GFM แก่ชาวบ้านช่วงโควิด-19


15 ก.ค. 2563, 09:15"ปศุสัตว์สกลนคร" ส่งเสริมเลี้ยงสัตว์ปีกตามมาตรฐาน GFM แก่ชาวบ้านช่วงโควิด-19
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 น.ส.เยาวนิตย์  บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร  และคณะได้ลงพื้นที่  บ.พันนา ต.พันนา อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร  เพื่อส่งเสริมและติดตามคุณภาพการเลี้ยงสัตว์ปีกของเกษตรกร  โดยก่อนหน้านี้ ได้มอบแม่พันธุ์ไก่  ให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เมื่อปี 2562 ที่ผ่านมา มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1,826 ราย  รวมเป็นเงิน 8,856,100 บาท  โดยเกษตรกรจะได้รับแม่พันธุ์ไก่ไข่หรือไก่เนื้อ รายละ 10 ตัว  รวมถึงอาหารสัตว์  อุปกรณ์การเลี้ยง  ที่ให้อาหาร  และตาข่ายสำหรับทำโรงเรือน  รวมมูลค่า  4,850 บาท/ราย พร้อมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกมาตรฐาน GFM  สร้างความอยู่ดี กินดี ให้กับเกษตรกร  ก่อให้เกิดรายได้  บรรเทาความเดือดร้อน  และยังเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารอีกด้วย  ซึ่งการส่งเสริมนี้  เพื่อให้ตรงตามมาตรฐาน GOOD FARMING MANAGEMENT (GFM)  เป็นฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม  โรงเรือนที่เป็นสัดส่วน อากาศถ่ายเท  มีคอกและมีอ่างน้ำยาฆ่าเชื้อ ตลอดจนการทำวัคซีน  ให้ผลผลิตมีคุณภาพ และลดรายจ่าย จากการรักษาสัตว์ป่วย โดยเกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีอาชีพที่มีความมั่นคง ยั่งยืน  ผู้บริโภคจะได้รับอาหารที่มีความปลอดภัย   

นางประดับ หอมสมบัติ เกษตรกร  กล่าวว่า  เมื่อปี 2562 ตนได้รับผลกระทบจากพายุ น้ำท่วมไร่นาเสียหาย จึงได้ลงชื่อเข้าร่วมโครงการเยียวยาความเดือดร้อนของเกษตรกร กับทางปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร โดยได้ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร  สามารถนำมารับประทาน หรือจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว  ยิ่งในช่วงที่ผ่านมาครอบครัวตน ซึ่งอยู่ด้วยกัน 5 คน  สามี ลูก 2 คน และยาย ก็ได้รับผลกระทบจากโควิด-19  ลูกคนโตก็กำลังเรียนอยู่ระดับอุดมศึกษาซึ่งต้องใช้เงิน อย่างไรก็ดีตนได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐเป็นเงินเยียวยาจำนวน 15,000 บาท  ก็ได้เอามาใช้จ่ายในช่วงโควิด-19 ซึ่งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดี  

สำหรับไก่ที่ได้รับมีจำนวน 10 ตัว  พร้อมอุปกรณ์การเลี้ยง  และวัสดุในการทำคอกไก่   ซึ่งไก่มีสุขภาพที่ดี  แข็งแรงและเลี้ยงง่าย เป็นการเริ่มต้นอาชีพเลี้ยงไก่ ซึ่งยังเป็นอาชีพเสริม  แต่ภายภาคหน้าอาจจะกลายเป็นอาชีพหลักให้กับครอบครัว  ในการพลิกฟื้นชีวิตในช่วงโควิด-19  ตนและครอบครัวจึงขอขอบคุณทางปศุสัตว์จังหวัดสกลนครที่ได้นำความช่วยเหลือโดยการส่งเสริมอาชีพ  พร้อมติดตามคอยให้คำแนะนำ และช่วยเหลือในด้านต่างๆ   ซึ่งจะเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ที่ยั่งยืนต่อไป  

Recommend NewsMOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.