เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)มหาดไทย เปิดเชิงรุกเข้มมาตรการจับกุม-ป้องกันยาเสพติดทุกพื้นที่ (คลิป)


13 ก.ค. 2563, 17:05มหาดไทย เปิดเชิงรุกเข้มมาตรการจับกุม-ป้องกันยาเสพติดทุกพื้นที่ (คลิป)
กระทรวงมหาดไทยบูรณาการเชิงรุกกับทุกภาคส่วนเพิ่มความเข้มข้นในมาตรการการปราบปรามกวดขันจับกุมผู้กระทำผิดรวมถึงคุมเข้มจุดตรวจ จุดสกัดในพื้นที่ตามแนวชายแดนและป้องกันตรวจตราการลักลอบขนย้ายยาเสพติดเข้าสู่ประเทศไทย อย่างเข้มงวดกวดขันทุกพื้นที่มุ่งเน้นสร้างพื้นที่ปลอดภัยในหมู่บ้าน/ชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการ เพื่อประชาชนปลอดภัยจากยาเสพติด และมุ่งคืนคนดีสู่สังคมเพื่อให้ประเทศไทยมีรากฐานที่มั่นคงพร้อมเข้าสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

พบเบาะแสยาเสพติด ร้องเรียน ร้องทุกข์ ขอคำปรึกษา หรือแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงแพร่ระบาด covid-19 โทร. 1567 สายด่วนศูนย์ดํารงธรรม โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมงRecommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.