วันที่ 15 ส.ค. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsทองผาภูมิร่วมกับชุมชน ทำพิธีถวายผ้าครององค์พระภปร. เนื่องในโอกาสใกล้ถึงวันเข้าพรรษา


2 ก.ค. 2563, 20:16ทองผาภูมิร่วมกับชุมชน ทำพิธีถวายผ้าครององค์พระภปร. เนื่องในโอกาสใกล้ถึงวันเข้าพรรษา
วันนี้ 02 ก.ค. 2563 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า นายประเทศ บุญยงค์ นายกเทศมนตรี ตำบลทองผาภูมิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและประชาชน ชมรมผู้สูงอายุ ร่วมแห่ผ้าครององค์พระกาญจนธรรมพิทักษ์ ภปร.วัดทองผาภูมิ จากตลาดมายังวัดทองผาภูมิ  เพื่อทำการเปลี่ยนผ้าครองที่มีความยาวขนาด 18 เมตร และกว้างขนาด  5 .75 เมตร โดยนำผ้าครององค์พระผืนนี้ไปเปลี่ยนที่องค์พระพุทธปฎิมา วัดทองผาภูมิ ในโอกาสใกล้ถึงเทศกาลเข้าพรรษาและเพื่อความสวยงามเด่นสง่าแก่ผู้ที่พบเห็น โดยผู้เข้าร่วมพิธีได้เดินเวียนรอบองค์พระ 3 รอบ

 

 

 

จากนั้นจึงร่วมกันเปลี่ยนผ้าครององค์พระ และจุดธูปกราบบูชาเพื่อเป็นการขอขมา ซึ่งการเปลี่ยนผ้าครององค์พระ ภปร.กาญจนธรรมพิทักษ์ ได้รับแรงศรัทธาจากชาวบ้านร่วมใจในการถวายปัจจัย ซื้อผ้าครององค์พระผืนใหม่ เพื่อเป็นการทำนุบำรงพุทธศาสนาและเสริมสิริมงคลต่อชาวอำเภอทองผาภูมิด้วย./

  


 ©2018 ONBNEWS. All rights reserved.