วันที่ 24 ก.ย. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"ศรีสะเกษ" เปิดเทอมวันแรกคึกคัก ทุกรร.มีมาตรการเฝ้าระวังโควิด-19 อย่างเข้มงวด


1 ก.ค. 2563, 19:26"ศรีสะเกษ" เปิดเทอมวันแรกคึกคัก ทุกรร.มีมาตรการเฝ้าระวังโควิด-19 อย่างเข้มงวด
เมื่อวันที่ 1 ก.ค.2563 ผู้สื่อข่าว ONBnews รายงานว่า ในวันนี้ ร.ร.ทั่วประเทศได้มีการเปิดทำการเรียนการสอนเป็นวันแรก ซึ่งบรรยากาศที่ ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยก่อนนักเรียนจะเข้าห้องเรียน ได้มีการตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณภูมิร่างกายของนักเรียน มีการติดสติ๊กเกอร์ เพื่อยืนยันว่าได้ผ่านการตรวจคัดกรองแล้ว ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และนักเรียนทุกคนได้มีการสวมหน้ากากอนามัย งดกิจกรรมเข้าแถว สวดมนต์ไหว้พระหน้าเสาธง โดยให้มีการเข้าแถว สวดมนต์ไหว้พระหน้าห้องเรียนของตนเอง เว้นระยะห่าง 1 - 2 เมตร นักเรียนชาย - หญิง สลับกันมาเรียนวันเว้นวัน และอนุญาตให้ผู้ปกครองรับและส่งนักเรียนที่ประตูหน้า ร.ร.เท่านั้น ซึ่งมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นายธเนศ เครือรัตน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการ สกสค.จ.ศรีสะเกษ และคณะกรรมการเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ได้มาเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียน ในวันนี้ โดยมี นายสุรชาติ ทอนศรี ผอ.ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ พร้อมด้วย คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ  จากนั้น ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ร.ร.อนุบาลวัดพระโต ร.ร.บ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) ร.ร.บ้านทุ่ม และ ร.ร.บ้านแทงวิทยา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ พบว่า แต่ละ ร.ร.ได้มีการติดตั้งอ่างล้างมือ มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และมีการจัดโต๊ะ เก้าอี้ ในห้องเรียน โดยการเว้นระยะห่าง 1 - 2 เมตร เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน และเพื่อความสบายใจของผู้ปกครองนักเรียนอีกด้วย โดยมี นายอนุศักดิ์ พันธ์งาม ผอ.ร.ร.อนุบาลวัดพระโต นายภูวเนศวร์ บุญมาก ผอ.ร.ร.บ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) นายธณัท บุญชูวิสิฐ ผอ.ร.ร.บ้านทุ่ม นายอุดม โพธิ์ชัย ผอ.ร.ร.บ้านแทงวิทยา พร้อมด้วย คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า ตนขอความร่วมมือให้ ร.ร.ทุกแห่งในสังกัด ได้ปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในสถานศึกษา ประกอบด้วย 1. มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา 2. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 3. จัดจุดล้างมือ หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ 4. จัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 - 2 เมตร 5. ทำความสะอาดห้องเรียน / พื้นผิวสัมผัสร่วม เปิดหน้าต่างประตู ระบายอากาศ 6. ไม่จัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก เหลื่อมเวลา ลดเวลาทำกิจกรรม เพื่อจะได้มีความปลอดภัยจากการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)


 ©2018 ONBNEWS. All rights reserved.