เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"ผู้สื่อข่าวประจวบฯ" ได้รับประทานรางวัลคชจักร สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ ประเภทสื่อสารมวลชนดีเด่นแห่งปี


12 ก.ค. 2562, 08:00"ผู้สื่อข่าวประจวบฯ" ได้รับประทานรางวัลคชจักร สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ ประเภทสื่อสารมวลชนดีเด่นแห่งปี
วันที่ 12 ก.ค. 62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเอกภพ วงศ์ประเสริฐ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยความรู้สึกว่า รู้สึกดีใจ และภาคภูมิใจมากที่ได้รับเกียรติให้เข้ารับการประทานรางวัลเกียรติคุณนานาชาติ รางวัลคชจักร ประเภทสื่อมวลชนดีเด่นแห่งปี จากหม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ซึ่งได้เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีประทานโล่และประกาศเกียรติคุณ ตามโครงการเชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแห่งปี เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2562 ณ หอประชุมใหญ่พุทธมณฑล สำนักงานพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา

 

 

 ทั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติ องค์กร หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน พ่อค้า นักธุรกิจ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป ชาวไทยและชาวต่างชาติ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแห่งปี มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม และนานาชาติ

อีกทั้งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับองค์กรบุคคลทุกภาคส่วนที่ทำคุณงามความดี มีคุณธรรม ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้มีกำลังใจในการสร้างคุณงามความดีสืบต่อไป โดยมีผู้สื่อข่าว นักจัดรายการวิทยุ ศิลปิน ดารา นักร้อง นักแสดงนักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ ประชาชน และ พระสงฆ์ จากประเทศไทยและประเทศต่างๆ ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ดีเด่น เข้าร่วมรับการประทานรางวัลในประเภทสาขาต่างๆ จำนวนมาก///////

 

 

 Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.