เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ชมรมศรีสะเกษครูวอน "รมว.ศึกษาคนใหม่" เพิ่มเงินค่าอาหารกลางวันให้นักเรียน ยืนยันจัดอาหารมีคุณภาพ


11 ก.ค. 2562, 21:00ชมรมศรีสะเกษครูวอน "รมว.ศึกษาคนใหม่" เพิ่มเงินค่าอาหารกลางวันให้นักเรียน ยืนยันจัดอาหารมีคุณภาพ
เมื่อวันที่ 11 ก.ค.62  ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่ห้องประชุมสุขวิชรังสิตพล โรงแรมศรีพฤทธาลัย  มหาวิทยาลัย                         ราชภัฎศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายวิสัย  เขตสกุล  ประธานชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษและคณะกรรมการชมรมได้ร่วมกับ นายทวีศักดิ์  สังวัง  ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด และคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู  จัดการประชุมเสวนาเชิงวิชาการ ร่าง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.......เพื่อกำหนดอนาคตของประเทศไทย   มีการเสวนาเชิงวิชาการ โดย นายสุนทร   กุมรีจิตร เลขาธิการชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา  ผู้เข้าร่วมการเสวนา ประกอบด้วย  นายวิสัย  เขตสกุล นายสนอง  ทาหอม นายวิวัฒน์  รุ้งแก้ว นายประดิษฐ์  พรหมเสนา และนายภคิน  ธรรมนูญ โดยมีผู้บริหาร ร.ร. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาเข้าร่วมการประชุมเสวนาจำนวนมากนายวิสัย  เขตสกุล  ประธานชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า  ผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งสังกัดประถมศึกษา หรือ สพป.,มัธยมศึกษา หรือ สพม. และครู ผู้ประกอบวิชาชีพครูจำนวนมาก มีความห่วงใยในความสั่นคลอน ความไม่มั่นคงก้าวหน้าของวิชาชีพครู เงินเดือน วิทยฐานะ ระบบการผลิตครู และคุณภาพครู เหตุจากร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.......ที่คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษานำเสนอผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการกฤษฎีกา และรัฐบาลเตรียมนำเข้าสภา เพื่อเห็นชอบประกาศใช้ในเร็ววันนี้ สาระสำคัญคือ “ใบรับรองความเป็นครู (แทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู) ครูใหญ่, ผู้ช่วยครูใหญ่ และวิทยฐานะครู” ดังนี้ ความเป็นมา (ร่าง) พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.....ระบุสาระอันส่งผลกระทบต่อวิชาชีพครูและการศึกษาของชาติไว้ใน มาตรา 35, 37 , 38, 39 และ 101  ข้อเรียกร้องและความต้องการขององค์กรครู ผู้ประกอบวิชาชีพครู คือ 1. วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพควบคุม ครูต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 2. ครูต้องเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 3. กระทรวงศึกษาธิการ ต้องกระจายอำนาจให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน 4. กระทรวงศึกษาธิการ ต้องเป็นต้นแบบประชาธิปไตย และ 5. ให้ยกเลิกคำสั่ง คสช.ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทุกฉบับ  นายวิสัย กล่าวต่อไปว่า  ในส่วนของโครงการอาหารกลางวันเด็ก น.ร.ประถมศึกษาศรีสะเกษนั้น  ตนขอยืนยันว่า  ทุก ร.ร.มีการจัดอาหารกลางวันที่ดีมีคุณภาพให้กับ น.ร.ทุกคนได้กินอย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการ เพราะว่าผู้บริหาร ร.ร.และครูทุกคนยึดมั่นในหลักการว่า เด็ก น.ร.กินอิ่ม ครูยิ้มได้ แม้ว่า เงินงบประมาณที่จัดสรรให้กับทาง ร.ร.เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันให้เด็กเพียงคนละ  20 บาท แต่ว่าทุก ร.ร.ก็พยายามจัดอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนทุกคนได้กินกันอย่างเต็มที่ รวมทั้งเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนของ ร.ร.ขยายโอกาสทางการศึกษาด้วย ซึ่งขณะนี้สินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคทุกอย่างมีการปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าเดิม ส่งผลกระทบต่อการจัดอาหารกลางวันให้กับเด็ก น.ร.เป็นอย่างมาก  ตนจึงฝากขอวอนไปถึง พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา   นายกรัฐมนตรี และนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คนใหม่ว่า  ควรที่จะมีการปรับเพิ่มงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้กับเด็ก น.ร.ประถมศึกษา จากเดิมคนละ 20 บาท เพิ่มเป็นคนละ 30 บาท  เพื่อให้เป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้  อีกทั้งเพื่อให้คุณภาพอาหารกลางวันสำหรับเด็ก น.ร.ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วย


 

 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.