เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"รองผู้ว่าฯศรีสะเกษ" ประกอบพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช


11 ก.ค. 2562, 15:28"รองผู้ว่าฯศรีสะเกษ" ประกอบพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 11 ก.ค. 62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายทรงพล ใจกริ่ม รองผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชนชาว จ.ศรีสะเกษ ได้ร่วมกันประกอบพิธีวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนารายณ์มหาราช จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนารายณ์มหาราชนายทรงพล ใจกริ่ม รอง ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่ 11 ก.ค.ของทุกปี เป็นวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทาง จ.ศรีสะเกษ จึงได้จัดให้มีพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่ทรงมีต่อแผ่นดินไทย และเพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่ทรงสร้างทำนุบำรุงบ้านเมือง และเชื่อมสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ จนทำให้ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อมา โดยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช นับเป็นพระมหากษัตริย์อีกพระองค์หนึ่ง ซึ่งทรงพระปรีชาสามารถทั้งทางด้านการทหาร การค้า และการพัฒนาความสัมพันธ์ กับนานาประเทศ  ยุคสมัยของพระองค์จึงเป็นอีกยุคหนึ่งที่ราชอาณาจักรไทย เจริญรุ่งเรือง จนเป็นที่ยอมรับสืบถึงปัจจุบัน


 


Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.