เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)เมียนมา พบแรงงานป่วยโควิด-19 จำนวน 23 คน หลังกลับจากไทย


20 มิ.ย. 2563, 16:33เมียนมา พบแรงงานป่วยโควิด-19 จำนวน 23 คน หลังกลับจากไทย
วันที่ 20 มิ.ย. 2563 ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข และคณะ ลงพื้นที่ จ.ตาก ติดตามการดำเนินงานตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม. ในพื้นที่ 3 อำเภอชายแดน ได้แก่ อ.ท่าสองยาง อ.แม่ระมาด และ อ.แม่สอด โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการ จ.ตาก นพ.จรัญ จันทมัตตุการ นายแพทย์สาธารณสุข จ.ตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ตาก เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม.ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมมอบสิ่งของให้แก่เจ้าหน้าที่ อสม. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมกล่าวชื่นชมการดำเนินงานของบุคลากรทางการแพทย์ อสม. และหน่วยงานทุกภาคส่วน ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยที่ผ่านมา จ.ตาก ได้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด ตั้งแต่การคัดกรองด่านทางเข้าและออก ทั้งทางบก ทางธรรมชาติ และทางอากาศ กักตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 14 วัน และติดตามประเมินผลอาการอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ เพียง 3 ราย ที่มาจากต่างประเทศ

ในส่วนของการเตรียมความพร้อม หากเกิดการระบาดในระลอก 2 ทีมสหวิชาชีพ อาทิ แพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข ร่วมกับ อสม. จะลงพื้นที่ค้นหาและติดตามผู้ที่สัมผัส เพื่อเฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ ยา เวชภัณฑ์ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ห้องความดันลบ และโรงพยาบาลสนาม 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลแม่สอด และโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยเน้นการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างจริงจังและต่อเนื่อง

วันเดียวกัน พล.ท.ไพโรจน์​ วิไลลักษณ์​ เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร เลขานุการกองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน และคณะ​ ลงพื้นที่ด่านพรมแดน สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา​ แห่งที่ 2​ อ.แม่สอด​ จ.ตาก​ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการ​ เกี่ยวกับการบริหารจัดการและการอำนวยความสะดวก ในการคัดกรองแรงงานเมียนมาที่เดินทางออกจากประเทศไทย​ การรับคนไทยในเมียนมากลับเข้าประเทศ​ และการขนส่งสินค้าข้ามแดน ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด​-19​

โดยมีนายสมชัย​ กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการ จ.ตาก พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง​ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลแก่คณะ การเดินทางตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ประจำด่านพรมแดน ทั้งการอำนวยความสะดวก​ การตรวจคัดกรองแรงงานเมียนมาและรถสินค้าที่ผ่านเข้า-ออก ​ ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด​อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้​ ด่านพรมแดน​ สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา​ แห่งที่ 2​ อ.แม่สอด​ ได้เปิดให้แรงงานเมียนมาเดินทางออกจากประเทศไทย เมื่อวันที่​ 23​ พ.ค. 2563 ​ที่ผ่านมา​ โดยสามารถรองรับแรงงานเมียนมาได้ประมาณวันละ 2,500 คน

รายงานข่าวจาก จ.เมียวดี ประเทศเมียนมา นายอูเท ซาเอ่า ผู้ว่าราชการ จ.เมียวดี มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ประจำด่านพรมแดนเมียวดี ดำเนินการคัดกรองชาวเมียนมาที่กลับไปจากประเทศไทย จำนวน 23 คน และพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2563 โดยใช้สถานที่กักตัวเมืองผาอ่าง รัฐกะเหรี่ยง เป็นเวลา 21 วันด้วย

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.