วันที่ 15 ก.ค. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news
ในหลวง โปรดเกล้าฯผู้แทนพระองค์ ปล่อยโค นก ปลา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา "สมเด็จพระราชินี"


3 มิ.ย. 2563, 14:38

ในหลวง โปรดเกล้าฯผู้แทนพระองค์ ปล่อยโค นก ปลา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา "สมเด็จพระราชินี"วันนี้  (3 มิ.ย.63 ) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้ พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการปล่อยโค นก และปลา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ท่าวาสุกรี


ในการนี้ ผู้แทนพระองค์ปล่อยโคปล่อยโค จำนวน 1 คู่ ผู้แทนพระองค์ ไปยังบริเวณที่ปล่อยนก ผู้แทนพระองค์ ปล่อยนกปรอดหัวโขน Pycnonotus jocosus จำนวน 43 ตัว จากนั้นผู้แทนพระองค์ ไปยังบริเวณโป๊ะท่าน้ำ ผู้แทนพระองค์ ปล่อยปลาดุก 43 ตัว และหอยขมสวนพระองค์ 5 กิโลกรัม ลงในแม่น้ำเจ้าพระยา 

จากนั้น ผู้แทนพระองค์ ตัดริบบิ้นตู้ปลาปล่อยปลาในตู้ที่กรมประมงจัดถวายลงในแม่น้ำเจ้าพระยา ปลาตะเพียนขาว , ปลาตะเพียนทอง ปลายี่สกไทย , ปลาแก้มช้ำปลาสร้อยขาว , ปลากระแห , ปลาชะโอน , ปลาโพง และปลาบึก จำนวน 1,000,000 ตัว ผู้แทนพระองค์ ออกจากบริเวณพิธีปล่อยปลา แล้วเดินทางกลับ


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.