วันที่ 15 ก.ค. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news
ในหลวง-พระราชินี พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้แก่ รพ.ตรัง รับมือโควิด-19


1 มิ.ย. 2563, 18:57

ในหลวง-พระราชินี พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้แก่ รพ.ตรัง รับมือโควิด-19วันนี้ ( 1 มิ.ย. 63 ) นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง แพทย์หญิงจิรวรรณ อารยะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ตรัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขโรงพยาบาลศูนย์ตรัง ร่วมประกอบพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 โรงพยาบาลศูนย์ตรัง

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งทางโรงพยาบาลฯ ได้ดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค รวมถึงการรับผู้ป่วยโรค COVID-19 ไว้รักษาพยาบาลตามคุณภาพมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข


โดยมีการจัดเตรียมสถานที่ เครื่องมือ เวชภัณฑ์ กำลังคน ไว้ให้มีความพร้อมรับสถานการณ์ของจังหวัดตรัง ตลอดเวลา นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวง ต่อบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลศูนย์ตรัง ที่จะได้นำเครื่องมือแพทย์ที่มีศักยภาพสูงไปใช้สำหรับการดูแลผู้ป่วย โดยเฉพาะในระยะวิกฤติได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ด้วยความจงรักภักดี ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราช ตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ได้โปรดดลบันดาลอภิบาล ประทานพร ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเกษมสำราญ พระราชหฤทัยชื่นบาน มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน พร้อมสรรพสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล พระเกียรติคุณขจรขจายแผ่ไพศาล พระราชประสงค์สิ่งใดของสัมฤทธิ์ผล สมดังพระราชหฤทัยทุกเมื่อทุกประการ ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญแก่เหล่าข้าพระพุทธเจ้าและปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนิรันดร์


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.