เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"สธ.พังงา" เตือน ! ปชช. เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกระบาด


1 มิ.ย. 2563, 08:39"สธ.พังงา" เตือน ! ปชช. เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกระบาด
เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าทางเจ้าหน้าที่ อสม.บ้านบางมรวน  หมู่ที่ 5 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ได้ลงพื้นที่เข้าสำรวจบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย โดยการคว่ำกำจัดแหล่งเก็บน้ำ ใน กะละมัง ขัน ล้อยางรถยนต์ พร้อมทั้งนำซายอะเบท สารกำจัดลูกน้ำโรยตามแหล่งเก็บน้ำต่างๆในพื้นที่รอบๆบ้านเรือนในหมู่บ้าน เพื่อเป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออก ซึ่งมียุงลายเป็นพาหนะนำเชื้อไข้เลือดออกแพร่ระบาดสู่คน หลังจากทาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา แนะนำให้ อสม.แต่ละพื้นที่ดำเนินการเข้ากำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

 

 ทางนายแพทย์ นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา เปิดเผยว่า สำหรับจังหวัดพังงาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2563 มีรายงานผู้ป่วย ไข้เลือดออก จำนวน 77 ราย คิดเป็น อัตราป่วย 28.74 ต่อแสนประชากร เพศชาย 37 ราย เพศหญิง 40 ราย พื้นที่ที่พบจำนวนผู้ป่วยสูงสุด คือ อำเภอเมือง รองลงมา คือ อำเภอตะกั่วทุ่ง และอำเภอท้ายเหมือง ตามลำดับ กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ กลุ่มอายุ 15-24 ปี รองลงมา กลุ่มอายุ 5-9 ปี และ กลุ่มอายุ 25-34 ปี โดยอำเภอเมืองจำนวน 42 ราย อำเภอกะปงจำนวน5 ราย อำเภอตะกั่วทุ่ง จำนวน 13 ราย อำเภอคุระบุรี จำนวน 5 รายอำเภอท้ายเหมือง จำนวน 6 ราย อำเภอตะกั่วป่า จำนวน 5 ราย อำเภอทับปุด จำนวน 1 ราย

 

 


นอกจากนี้ ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงาได้เร่งให้สถานบริการสาธารณสุขร่วมกับผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น อสม.และประชาชนเจ้าของบ้านเรือน เร่งดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วยมาตรการ 3 เก็บ เพื่อป้องกัน 3 โรค พร้อมสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายพร้อมวิเคราะห์สถานการณ์และประเมินความเสี่ยงระดับพื้นที่ โดยใช้กระบวนการควบคุมไม่ให้โรคแพร่ระบาดเพิ่มในพื้นที่ที่พบผู้ป่วยไข้เลือดออก และลงกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายที่บ้านชุมชนผู้ป่วยภายใน 3 ชั่วโมงให้ทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่ควบคุมโรคภายใน 1 วันจัดทีมแพทย์ที่ปรึกษา แนวทางการรักษาโรคไข้เลือดออก และแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยให้กับ รพ.ชุมชนทุกแห่ง ขอความร่วมมือร้านขายยา คลินิก ในการระมัดระวังการจ่ายยา NSIDs ให้กับผู้ป่วยที่มีอาการไข้ จัดเตรียมเวชภัณฑ์ อุปกรณ์และบุคลาก รในการควบคุมป้องกันโรคต่อไป


Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.