เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต" ร่วม "จัดประมูลทุเรียน" 9 ลูก นำรายได้ช่วยเหลือ รพ. และสถานสงเคราะห์ใน จ.นนทบุรี


3 มิ.ย. 2562, 08:49"ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต" ร่วม "จัดประมูลทุเรียน"  9 ลูก นำรายได้ช่วยเหลือ รพ. และสถานสงเคราะห์ใน จ.นนทบุรี
เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 1 มิ.ย. 62 ผู้สื่อข่าว ONB news  ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่าที่บริเวณชี้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี นายภานุ แย้มศรี ผวจ.นนทบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกับนายปรีชา เอกคุณากุล กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเซ็ลทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมกันจัดงาน ร่วมสืบสานของดีนนทบุรีในงาน Nonthaburi The King Of Durian 2019  โดยจัดให้มีการประมูลทุเรียน จำนวน 9 ลูก เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือโรงพยาบาลและสถานสงเคราะห์ในจังหวัดนนทบุรี

 

 

 โดยผู้มีจิตเพื่อการกุศล มาร่วมประมูลมากมาย อาทิ นายสุรสีห์ ศรีอินทร์สุทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ประชารัฐ รักสามัคคีนนทบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด, ดร.ณัฐกิตติ์ ตังพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาดบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน), คุณอมรรัตน์ บรรยงสินธุ์, คุณเรืองศักดิ์ แสงเพ็ญพราว ประธานหอการค้าจ.นนทบุรี, คุณธนทัต ชวาลดิฐ ประธานสภาอุตสาหกรรมจ.นนทบุรี, คุณยลดา รองหานาม รองประธานหอการค้า จ.นนทบุรี เข้าร่วมงานฯ เพื่อนำรายได้จากการประมูลมอบผ่าน นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบแด่โรงพยาบาล 4 แห่ง ( สถาบันโรคทรวงอก ร.พ.ชลประทาน ร.พ.พระนั่งเกล้า ร.พ.ไทรน้อย ) สถานสงเคราะห์ต่างๆ 3แห่ง ในจังหวัดนนทบุรี รวมถึงเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนนทบุรี สื่อมวลชน และประชาชนเจ้าร่วมงานดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

 

 

ด้าน นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า งาน Nonthaburi The King Of Durian 2019 เป็นงานใหญ่ที่เป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดในด้านผลผลิตทางการเกษตร นั่นก็คือ ทุเรียนนนท์ เพื่อให้การท่องเที่ยวของจังหวัดนนทบุรีมีศักยภาพ เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผูผลิตในพื้นที่ เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระดับฐานราก และเป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้าเกษตรภายในศูนย์การค้าอีกด้วย อีกทั้งภายในงานจัดให้มีนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ความรู้เรื่องสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication, GI) ของทุเรียนนนท์ และการปลูกทุเรียนแบบวิถีนนท์ ซึ่งมีการปลูกในรูปแบบสวนผสมผสาน

 

 

 

 Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.