เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)จนท. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ในเขตเทศบาลตำบลทองผาภูมิ


19 พ.ค. 2563, 17:45จนท. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ในเขตเทศบาลตำบลทองผาภูมิ
วันนี้ (19 พ.ค.63) ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า นายวีระ แก้วมณี รองนายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิ นางรัตนา บุญรอด ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล โรงพยาบาลทองผาภูมิ อสม. พร้อม จนท.กองช่าง ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2563 ระหว่างวันนี้ถึง 22 พ.ค.63 โดยเจ้าหน้าที่จะทำการพ่นหมอกควัน แจกทรายอะเบทและน้ำส้มควันไม้ ตามบ้านเรือนประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เพื่อเป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝนนี้ ทั้งนี้ฝากถึงพี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อม กำจัดขยะ และภาชนะที่มีน้ำขัง เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

 

  


 


Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.