เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"แม่ทัพภาค2" ส่งมอบงานรักษาความสงบให้ กอ.รมน.ดูแล


6 ก.ค. 2562, 08:45"แม่ทัพภาค2"  ส่งมอบงานรักษาความสงบให้ กอ.รมน.ดูแล
เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 5 ก.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พลโทธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ลงพื้นที่ติดตามแนวทางการส่งมอบงานด้านกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดบึงกาฬ เพื่อประชุมหารือแนวทางส่งมอบหมายงานให้กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบึงกาฬ หลังจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะได้ยุติบทบาทลง หลังจากการจัดตั้งรัฐบาลขึ้นในเร็ววันนี้ โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดบึงกาฬ รองผู้ว่าฯ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสิรินธรวัลลี ชั้น 4 ศาลากลางจังกวัดบึงกาฬ

 โดยแม่ทัพภาคที่ 2 เน้นย้ำในที่ประชุมว่าการส่งมอบงานด้านกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดบึงกาฬ ให้กับ กอ.รมน.บึงกาฬ กำชับทุกหน่วยให้ช่วยเหลือกัน เพื่อพี่น้องประชาชน งานทุกอย่างจะต้องเป็นไปอย่างมีระบบ มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และมีกำลังพลที่ดีมีคุณภาพ เพื่อให้งานที่ส่งมอบไปสำเร็จและมีประสิทธิภาพ ฝากทุกหน่วยสร้างความสัมพันธ์ในพื้นที่ หากมีข่าวโจมตีเชิงลบให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรีบชี้แจงข้อเท็จจริงทันที

 


ตลอดระยะเวลาที่ คสช.เข้ามาทำให้บ้านเมืองสงบ อาจมีทั้งจุดอ่อนและจุดแข็ง กอ.รมน.ต้องนำมาปรับแก้เพื่อเดินหน้าบ้านให้เมืองสงบเรียบร้อย งาน กอ.รมน. เกี่ยวข้องกับทุกส่วนราชการ ต้องร่วมบูรณาการแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดความพึงพอใจของประชาชน

และฝากให้จังหวัดจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำ เพื่อช่วยเหลือประชาชน ในการแก้ปัญหาภัยแล้งหรือน้ำท่วม และกองทุนพลังงานที่มีงบประมาณสนับสนุน นอกจากนี้เน้นย้ำกำลังพลตามแนวชายแดนให้เข้มงวดเรื่องยาเสพติด ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ เพราะในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬมีการลักลอบนำเข้ายาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นจำนวนมาก ซึ่งหลังจากประชุมเตรียมมอบงานดังกล่าว พลโทธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพ

                นิธิศักดิ์ เศรษฐแสงศรี//บึงกาฬ


Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.