เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)เชียงใหม่ อัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน สรงองค์เจดีย์พระเกศาธาตุ ในวันวิสาขบูชา


6 พ.ค. 2563, 14:46เชียงใหม่ อัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน สรงองค์เจดีย์พระเกศาธาตุ ในวันวิสาขบูชา
วันนี้ 6 พ.ค.63 ผู้สื่อONB newsรายงานที่วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานน้ำสรงเพื่อถวายพระเจดีย์พระเกศาธาตุ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง โดยมีนายจิระชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอดอยสะเก็ด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 50 คนเข้าร่วม ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

ในการนี้ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำกล่าวคำถวายน้ำสรงพระราชทาน สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ที่ประดิษฐานไว้ ณ มณฑป และกดปุ่มสรงน้ำพระเจดีย์เกศาธาตุ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำน้ำนมสดรดถวายต้นพระศรีมหาโพธิ์ ถวายผ้าไตรพระราชทาน และพระสงฆ์อนุโมทนา

    

 
Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.