เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)
กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน "ตู้ความดันลบ" 23 ตู้ ให้โรงพยาบาล 16 แห่ง


27 เม.ย. 2563, 18:40

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน "ตู้ความดันลบ" 23 ตู้ ให้โรงพยาบาล 16 แห่งวันนี้ ( 27 เม.ย.63 ) ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานรับมอบ “ตู้ความดันลบสำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19” จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาล 16 แห่ง จำนวน 23 ตู้ โดยได้รับความร่วมมือจากเครือกลุ่มธุรกิจ TCP เป็นผู้ให้การสนับสนุนด้านการขนส่งไปยังโรงพยาบาลต่างๆ

ทั้งนี้ได้ส่งมอบแล้ว 8 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลกระบี่ โรงพยาบาลตรัง และโรงพยาบาลสมุทรสาคร


ส่วนโรงพยาบาลอีก 8 แห่งที่เหลือ ประกอบด้วย โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี โรงพยาบาลบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โรงพยาบาลนครนายก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี และโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง คาดว่าจะสามารถส่งมอบได้ภายในเดือนเมษายน 2563 นี้

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้งบประมาณจาก“กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 ฯ” จัดซื้อ “ตู้ความดันลบสำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19” โดยตู้ดังกล่าวเป็นนวัตกรรมจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ใช้สำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เป็นนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงตามมาตรฐานของห้องความดันลบของโรงพยาบาล ช่วยป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อโรคในการเก็บสารคัดหลั่งจากโพรงจมูกของผู้ป่วยเพื่อส่งตรวจ ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ได้อีกทางหนึ่ง


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.