เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)รอง ผวจ.จันทบุรี เปิดโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0


3 ก.ค. 2562, 15:40รอง ผวจ.จันทบุรี เปิดโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0
วันนี้ ( 3 ก.ค. 62 ) ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่ อาคารกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและการประมง หมู่ 1 บ้านหนองหงส์ ตำบลสนามไชย อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 (STEM Workforce towards SME 4.0 ) ประจำปีงบประมาณ 2562 สำหรับกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและประมง บ้านหนองหงส์ เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานให้กับกลุ่ม OTOP หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาชุมชน พัฒนาฝีมือชาวบ้านให้ได้ตามมาตรฐานสากลเป็นการให้คำปรึกษาเชิงลึก จากทีมที่ปรึกษาของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประกอบด้วย นักพัฒนาฝีมือแรงงานพันธุ์ใหม่ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ ซึ่งมีกิจกรรม จำนวน 3 กิจกรรมประกอบด้วย การเข้าให้คำปรึกษาเชิงลึก / การประชุมสมาชิกกลุ่มแปรรูป ผู้นำชุมชน เพื่อรับเปลี่ยนข้อมูลกิจการที่ต้องการพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไข การวิเคราะห์วางแผนแก้ไขปัญหา ตลอดจนการประเมินผล และการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน ระยะเวลา 12 ชั่วโมง ซึ่งเป็นสาขาที่ได้จากการวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาในระยะยาวต่อไป การดำเนินโครงการใช้ระยะเวลา 210 วัน โดยมีชาวบ้านในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ 40 คน

 

 

 

  

 

 Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.