เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)นายกฯ ย้ำเยาวชนไทยในสหรัฐฯ ให้มีหัวใจรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์


3 ก.ค. 2562, 13:52นายกฯ ย้ำเยาวชนไทยในสหรัฐฯ ให้มีหัวใจรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
วันนี้ ( 3 ก.ค.62 ) เวลา 09.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดโอกาสให้นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส นำคณะเยาวชนไทยและผู้เข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่ครั้งที่ 12 รวมทั้งสิ้น 200 คน เข้าเยี่ยมคารวะ ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล 

นายกรัฐมนตรีได้กล่าวให้โอวาทแก่คณะเยาวชนฯ โดยเน้นย้ำบทบาทที่สำคัญของเยาวชนไทยและชาวไทยในสหรัฐอเมริกาในฐานะที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน พร้อมกับขอบคุณคณะเยาวชนฯ ที่ได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนงานของรัฐบาลด้วยดีเสมอมาการกลับมาเยือนประเทศไทยของคณะเยาวชนฯ ในปีนี้ถือเป็นโอกาสที่ดี เนื่องจากเป็นปีมหามงคลของประเทศไทยและประชาชนไทยทุกคน โดยเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ได้มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และการสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

ส่วนเดือนกรกฎาคมนี้ ถือเป็นเดือนของวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อีกทั้งปีนี้ยังมีการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ ซึ่งจะเรียบร้อยในเร็ว ๆ นี้ โดยรัฐบาลจะสานต่อนโยบายสำคัญที่ได้ดำเนินการมาให้ลุล่วง นอกจากนี้ ปีนี้ยังเป็นปีที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ภายใต้แนวคิดหลัก “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญของรัฐบาลที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ทั้งหวังให้เยาวชนได้เรียนรู้และสัมผัสมิติต่าง ๆ เกี่ยวกับประเทศไทย เป็นประสบการณ์ที่มีค่า นำมาซึ่งความเข้าใจและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย นำประสบการณ์ที่ได้กลับไปเผยแพร่ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของของไทยในสังคมสหรัฐอเมริกา นายกรัฐมนตรีแสดงความขอบคุณคณะกรรมการโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกา

โครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่ ครั้งที่ 12 กำหนดจัดขึ้นทุก ๆ 2 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนที่เกิดและ/หรือเติบโตในสหรัฐอเมริกา ได้มีโอกาสเยือนประเทศไทย เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย สร้างจิตสำนึกความเป็นไทย และยังรักษาสายสัมพันธ์กับประเทศไทยRecommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.