เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)พัฒนาฝีมือแรงงาน จับมือกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยา เปิดฝึกการสร้างอินโฟกราฟิกเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ


3 ก.ค. 2562, 13:49พัฒนาฝีมือแรงงาน จับมือกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยา เปิดฝึกการสร้างอินโฟกราฟิกเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ
วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า นายเสริมสกุล พจนการุณ ร่วมกับนายจรัส สุทธิกุลบุตร กรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เปิดฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการสร้างอินโฟกราฟิกเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ จำนวน 30 ชั่วโมง ให้กับผู้ประกอบการ SME สมาชิกหอการค้าจังหวัดพะเยา และเครือข่ายบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยาจำกัด จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2562 ณ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา

 

นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดเผยว่า การฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นความร่วมมือ 4 ฝ่าย ระหว่างสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา หอการค้าจังหวัดพะเยา บริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และคณะเทคโนโลยีและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพะเยาในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการ SME ต่อเนื่องเรียงลำดับ 4 หลักสูตร จากหลักสูตรพื้นฐาน สาขาเปิดโลกดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการ SME ซึ่งจัดอบรมแล้วเมื่อวันที่ 17-21 มิถุนายน 2562 สำหรับสาขาการสร้างอินโฟกราฟิกเพื่อธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ เป็นหลักสูตรที่ 2 เพื่อมุ่งเน้นการใช้อินโฟกราฟิกเป็นเครื่องมือในการโฆษณาตัวสินค้าและบริการในรูปแบบที่กระชับ สวยงาม โดดเด่นเป็นที่สะดุดตาของลูกค้าที่สนใจค้นหาข้อมูลสินค้าและบริการผ่านอินเทอร์เน็ต

ทั้งนี้ ในสัปดาห์ถัดไปจะเปิดอบรมต่อเนื่องในสาขาการสร้างเพจและโฆษณาบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อการท่องเที่ยวและบริการ และสาขาการสร้างแอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ ตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม 2562 ซึ่งจะเปิดฝึกต่อเนื่องตลอดเดือนกรกฎาคม 2562

 

  

 


 

 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.