เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)นอภ.ลพบุรีเข้ม! จัดยุทธการปิดห้องประชุมตรวจฉี่ พบฉี่ม่วง 1 ราย


3 ก.ค. 2562, 13:46นอภ.ลพบุรีเข้ม! จัดยุทธการปิดห้องประชุมตรวจฉี่ พบฉี่ม่วง 1 ราย

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ผู้สื่อข่าวONB newsรายงานว่า นายศรีชัย ตันฑะโสภณ นายอำเภอเมืองลพบุรี ได้สั่งการให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง (เจ้าพนักงานป.ป.ส.)  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองลพบุรีที่ 1 สุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในที่ประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองลพบุรีมี 22 ตำบล 216 หมู่บ้าน ครั้งนี้สุ่มตรวจกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลโคกกระเทียมทั้งตำบล รวม 30 ราย พบสารเสพติดประเภท เมทแอมเฟตามีน จำนวน 1 ราย ซึ่งขณะนี้ทางอำเภอได้ส่งตัวผู้ใหญ่บ้านที่ตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะไปยังโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช เพื่อคัดแยกสารเสพติด เพื่อเป็นหลักฐาน และจากการสอบสวนในเบื้องต้นเจ้าตัวรับสารภาพว่าเสพยา ทางอำเภอเมืองลพบุรีเตรียมดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปสำหรับการตรวจปัสสาวะ ในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและเป็นผู้นำราษฎรที่จะรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชน ซึ่งอำเภอเมืองลพบุรีเพิ่งได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี 2562 นี้ เป้าหมายของอำเภอเมืองลพบุรี คือ จะเป็นองค์กรสีขาวปลอดยาเสพติดทั้งอำเภอ เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจเจ้าหน้าที่ของรัฐว่าไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยหลังจากตรวจปัสสาวะพบสารเสพติดแล้ว จะมีการตรวจยืนยันผลกับทางโรงพยาบาลอีกครั้ง และจำดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป


โดยเมื่อวันที่26มิถุนายน2562ที่ผ่านมา ทางอำเภอเมืองลพบุรี ได้รับมอบรางวัลองค์กรที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี2562 ทางนายอำเภอเมืองลพบุรีจึงมีความเข็มงวดในตัวผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกคนต้องปลดจากยาเสพติดทุกประเภท ทั้งทางตรงและทางอ้อม


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.