เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)กยศ. พร้อมให้ความช่วยเหลือกรณีครูผู้ค้ำประกันเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ถูกยึดทรัพย์แทนผู้กู้ยืมที่ไม่ยอมชำระหนี้


17 เม.ย. 2563, 10:21กยศ. พร้อมให้ความช่วยเหลือกรณีครูผู้ค้ำประกันเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ถูกยึดทรัพย์แทนผู้กู้ยืมที่ไม่ยอมชำระหนี้
นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่อดีตข้าราชการครู จังหวัดอุดรธานี ได้ร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน เนื่องจากถูกอายัดทรัพย์สินจากการเป็นผู้ค้ำประกันให้แก่นักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. แต่ผู้กู้ยืมค้างชำระหนี้ จนถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเมื่อปี 2553 และมีการสืบทรัพย์บังคับคดีในปี 2562 ทำให้ครูที่เป็นผู้ค้ำประกันได้รับความเดือดร้อนนั้น กองทุนได้ตรวจสอบสถานะคดีของผู้กู้ยืมรายนี้แล้ว พบว่า ผู้กู้ยืมได้ทำสัญญากู้ยืมเงิน กยศ. ระหว่างปีการศึกษา 2540 - 2545 รวมเป็นเงินต้นกว่า 1.5 แสนบาท (ยังไม่รวมดอกเบี้ยและเบี้ยปรับผิดนัดชำระหนี้) โดยมีผู้ค้ำประกันจำนวน 4 คน สำหรับครูท่านนี้เป็นผู้ค้ำประกันเงินต้นเมื่อปี 2540 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 16,855 บาท ต่อมากองทุนได้ทำการบังคับคดีทั้งผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกัน แต่ไม่พบทรัพย์ของผู้กู้ยืม พบแต่ที่ดินของผู้ค้ำประกันที่ไม่มีภาระจำนอง จึงได้ทำการยึดทรัพย์ไว้เมื่อเดือนมีนาคม 2563 โดยยังไม่มีการประกาศขายทอดตลาด ดังนั้นสำหรับการช่วยเหลือในกรณีนี้ กองทุนจะชะลอการขายทอดตลาดไว้เป็นการชั่วคราวจนถึงสิ้นปี 2563อย่างไรก็ตาม กองทุนขอชี้แจงว่า ที่ผ่านมากองทุนไม่ได้ละเลยที่จะติดต่อผู้กู้ยืม และได้ดำเนินการติดตามหนี้จากผู้กู้ยืมมาอย่างต่อเนื่องตามขั้นตอนทางกฎหมาย หากผู้กู้ยืมค้างชำระหนี้จนถึงขั้นถูกบอกเลิกสัญญาและถูกดำเนินคดี ยังสามารถไปขอไกล่เกลี่ยทำสัญญาประนีประนอมยอมความที่ศาล เพื่อขอผ่อนชำระหนี้เป็นรายเดือนได้อีก 9 ปี หรือแม้ว่าไม่ได้ไปศาลและศาลมีคำพิพากษาให้ชำระหนี้ทั้งหมด


กองทุนยังได้ให้เวลาผ่อนชำระหนี้ตามคำพิพากษาอีกระยะหนึ่ง แต่หากผู้กู้ยืมหรือผู้ค้ำประกันไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด กองทุนมีความจำเป็นต้องสืบทรัพย์บังคับคดีตามกฎหมาย เนื่องจากเงินกู้ยืมเป็นเงินงบประมาณแผ่นดินที่มาจากภาษีของประชาชน ทั้งนี้ขอให้ผู้กู้ยืมมีความรับผิดชอบในการชำระเงินคืนเพื่อไม่ให้เดือดร้อนถึงผู้ค้ำประกันและแบ่งปันโอกาสทางการศึกษาสู่นักเรียน นักศึกษารุ่นน้องที่ยังรอโอกาสอีกจำนวนมาก


Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.