เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies) โฆษก ศบค. เผย  ให้ผู้เข้าข่ายสุ่มเสี่ยง 4 กลุ่มประเภท  ตรวจหาเชื้อ โควิด-19 ฟรี


9 เม.ย. 2563, 13:59 โฆษก ศบค. เผย  ให้ผู้เข้าข่ายสุ่มเสี่ยง 4 กลุ่มประเภท  ตรวจหาเชื้อ โควิด-19 ฟรี
 

วานนี้ (8 เมษายน 2563) มีรายงานว่า นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (ศบค.) เปิดเผยตอนหนึ่ง ระหว่างการแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยระบุว่า ทาง ศบค. ออกมาตรการให้บุคคล 4 กลุ่ม ที่เข้าเกณฑ์ สามารถเข้ารับการตรวจเช็กร่างกายหาเชื้อโควิด 19 ฟรี

ทั้งนี้ บุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงทั้ง 4 ประเภท มีดังนี้...

         1. กลุ่มที่มีประวัติเดินทางมาจากทุกประเทศ : มีอาการของระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หรือหายใจลำบาก และมีอุณหภูมิเกิน 37.3 องศาเซลเซียส

         2. กลุ่มผู้ป่วยในสถานพยาบาลที่มีอาการดังนี้

         - ผู้มีอาการระบบทางเดินหายใจ และมีอุณหภูมิ 37.5 องศาเซลเซียส มีประวัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ อยู่ในพื้นที่เกิดโรค, ประกอบอาชีพที่ติดต่อคนจำนวนมาก, ไปในสถานที่ชุมนุม, เคยสัมผัสกับผู้ป่วย

         - ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ

         3. กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ ผู้มีอาการของระบบทางเดินหายใจ และมีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส และมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย

         4. กลุ่มผู้มีอาการป่วยเป็นกลุ่มก้อน ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ 3 รายขึ้นไป กลุ่มบุคคลทั่วไป ในสถานที่เดียวกัน 5 รายขึ้นไป มีอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ และตรวจไข้หวัดใหญ่ไม่เจอทุกสายพันธุ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูล COVID-19


Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.