เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ศบค.แจง สธ.ขยายขอบเขตของผู้ป่วยเพิ่ม 4 กรณี สอบสวนโรคโควิด-19


8 เม.ย. 2563, 15:13ศบค.แจง สธ.ขยายขอบเขตของผู้ป่วยเพิ่ม 4 กรณี สอบสวนโรคโควิด-19
วันนี้ (8 เม.ย. 2563) เวลา 11.30 น. ณ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด-19) (ศบค.) โถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ในฐานะโฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และความคืบหน้าในการดำเนินการตามมาตรการของรัฐ 
 
โดยโฆษก ศบภ. กล่าวถึงการตรวจผู้ติดเชื้อว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ขยายขอบเขตของผู้ป่วยที่จะต้องสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่ม 4 กรณี ได้แก่ กรณีที่ 1 มาจากกลุ่มก้อนที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ สนามบิน ด่านทางบกรอบประเทศไทย โดยบุคคลที่มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.3 องศาขึ้นไป จะถูกดึงเข้ามาตรวจหรือมีอาการของระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก โดยจะมีเฉพาะ 4-5 อาการนี้ ไม่มีไข้ก็ได้ หรือมีไข้แต่ไม่มีอาการดังกล่าวก็ได้  มีประวัติเดินทางไปหรือมาจากต่างประเทศทุกเที่ยวบิน ทุกช่องทางระหว่างประเทศ ทั่วทุกประเทศทั่วโลก ถ้ามีความเสี่ยงอย่างนี้ก็มาตรวจได้ฟรีกรณีที่ 2 คือการเฝ้าระวังในสถานพยาบาล ได้แก่ 2.1 ผู้ติดเชื้อที่มีอาการ 37.5 องศาขึ้นไป หรือมีประวัติว่ามีไข้ร่วมกับอาการ 4-5 อย่าง หรือมีปอดอักเสบด้วย และมีปัจจัยเสี่ยงมีประวัติการเดินทาง 14 วันก่อนหน้านี้ในพื้นที่ที่มีการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งในและต่างประเทศ มีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว ไปในสถานที่ชุมนุมชนหรือมีการรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก หรือที่บ้าน ที่ทำงานมีคนป่วยเป็นไวรัสโควิด-19 แล้วมีการสัมผัสมา  2.2 ผู้ที่มีปอดอักเสบ เอ็กซเรย์พบอาการ ถ้าหาสาเหตุไม่ได้รักษาแล้วอาการไม่ดี มีอาการรุนแรงหรือเสียชีวิต หรือหาสาเหตุไม่ได้ เอ็กซเรย์ปอดแล้วเข้าได้กับไวรัสโควิด-19 จะได้รับการตรวจฟรีและตรวจโดยเร็ว
 
กรณีที่ 3 การเฝ้าระวังของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่จะต้องมีการดูแลอย่างเร็วทุกราย แพทย์ผู้ตรวจรักษาสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือมีประวัติสัมผัสผู้ป่วย หรือสงสัยว่าป่วย ก็จะได้รับการตรวจทันที


กรณีที่ 4 การเฝ้าระวังผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อที่ผลการตรวจ PCR ต่อเชื้อไข้ไวรัสไข้หวัดใหญ่ให้ผลลบจากทุกรายที่มีการส่งตรวจ มีอาการระบบทางเดินหายใจที่อาจจะสงสัยว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ ตรวจไข้หวัดใหญ่ชนิด A B มีผลตรวจเป็นลบ ไม่เจอ ร่วมกับปัจจัยเสี่ยง กรณีเป็นบุคลากรทางการแพทย์ตั้งแต่ 3 รายขึ้นไป กลุ่มก้อนนี้ให้เข้ามาตรวจได้

ทั้งนี้ ห้องปฏิบัติการที่กรุงเทพฯ สามารถรองรับการตรวจสารคัดหลั่งในโพรงจมูกได้ถึง 10,000 รายต่อวัน ต่างจังหวัดตรวจได้ประมาณ 10,000 รายต่อวันเช่นกัน ถ้าเข้าเงื่อนไขตามกลุ่มที่กล่าวมา รัฐจ่ายให้ทั้งหมดเพื่อการควบคุมโรคจะได้ประสบความสำเร็จ
 
โฆษก ศบภ. ยังรายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของโลก ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,400,000 กว่าคน เสียชีวิตไป 81,972 คน ขณะที่ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 43


Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.