วันที่ 27 พ.ค. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsขั้นตอน "ลงทะเบียนกู้เงินฉุกเฉินออมสิน"  10,000 บาท ดอกแค่ 10 บาท ผ่อนยาว 2 ปี


8 เม.ย. 2563, 14:26ขั้นตอน "ลงทะเบียนกู้เงินฉุกเฉินออมสิน"  10,000 บาท ดอกแค่ 10 บาท ผ่อนยาว 2 ปี
 

ธนาคารออมสิน เตรียมปล่อยเงินกู้ฉุกเฉิน โดยวงเงินกู้สูงสุด 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.10% ผ่อนชำระนาน 24 เดือน ปลอดชำระเงิน 6 เดือนแรก สำหรับช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19  โดยไม่ต้องมีหลักประกัน


คุณสมบัติผู้กู้

         1. อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีสัญชาติไทย

         2. ประกอบอาชีพอิสระรายได้ไม่เกิน 3 หมื่นบาทต่อเดือน และได้รับผลกระทบจากโคโรนาไวรัส เช่น พ่อค้าแม่ค้า คนขับรถแท็กซี่ มัคคุเทศก์ เป็นต้น

         3. มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้

         4. เมื่อเอาอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนรวมกัน ต้องไม่เกิน 70 ปี

 ขั้นตอน "ลงทะเบียนกู้เงินฉุกเฉินออมสิน" มีดังต่อไปนี้

1. เข้าเว็บไซต์ลงทะเบียน ธนาคารออมสิน (คลิกที่นี่)

2. คลิกคำว่า "ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้า" (โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 15 เม.ย. 2563)

3. จากนั้นจะขึ้นคำว่า เงินกู้ 10,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.10 ต่อเดือน ระยะเวลา 24 งวด (เริ่มชำระงวดแรกในเดือนที่ 7) แล้วคลิกคำว่า "หน้าถัดไป"

4. กรอกข้อมูลส่วนตัว ดังต่อไปนี้

เลขที่บัตรประชาชน
ชื่อ ผู้ลงทะเบียน
นามสกุล ผู้ลงทะเบียน
เบอร์โทรศัพท์
E-mail (ถ้ามี)
อาชีพ
รายได้
ผลกระทบ
เลขที่บัญชีธนาคารออมสิน

5. ผู้ลงทะเบียน ที่ได้รับการอนุมัติวงเงิน จะได้ SMS ติดต่อกลับภายใน 5 วัน แล้วรอเงินเข้าบัญชี


 

 

ภาพจาก ธนาคารออมสิน

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.