เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"ผู้ว่าฯ สงขลาร่วมออมสิน" อุปสมบทหมู่ สงฆ์-สามเณร ทั่วไทยเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 10


1 ก.ค. 2562, 16:23"ผู้ว่าฯ สงขลาร่วมออมสิน" อุปสมบทหมู่ สงฆ์-สามเณร ทั่วไทยเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 10
 

 

09.00 น. ผู้สื่อข่าว onb news รายงานว่า นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีอุปสมบทหมู่ พระสงฆ์ สามเณร 1010 รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

 

 

 

 ที่วัดมหัตตมังคลารามหรือวัดหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำหรับโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ อุปสมบท1010 รูปทั่วไทยเทิดไท้รัชการที่ 10 นี้ ทางธนาคาร จัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2562  

 


โดยวัดมหัตตมังคลารามหรือวัดหาดใหญ่เป็นหนึ่งในวัดที่เข้าร่วมโครงการ มีพสกนิกร ผู้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมอุปสมบท จำนวน 61 คน

 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.